Përse mund të dështojë një cikël Fertilizimi In Vitro?

Fertilizimi In Vitro (IVF) është një opsion shumë i vlefshëm për ciftet infertile. Ai mund të sjellë fëmijën e dëshiruar në momentet që ata mund ti kenë humbur shpresat që kjo të ndodhë në mënyrë natyrale. Megjithatë e vërteta është se IVF nuk rezulton gjithnjë me sukses. Ka mjaft çifte që u nënshtrohen disa cikleve IVF përpara se njeri prej tyre të rezultojë me shtatzani.

Është fakt që IVF është një trajtim që ka një kosto të lartë financiare por edhe emocionale. Është shumë e vështirë ndonjëherë për pacienten të pranojë që IVF rezultoi pa sukses dhe akoma më e veshtirë në ato moment të kuptojë se përse ndodhi kjo.

Ka disa arsye që mund të shpjegojnë se përse cikli juaj i Fertilizimit In Vitro mund të rezultojë pa sukses. Arsyet kryesore janë mosha e femrës, cilësia e embrioneve, përgjigja e ovareve (vezoreve) gjatë stimulimit dhe problemet me implantimin. Të katërta arsyet lidhen me embrionin ndërkohë që e katërta lidhet edhe me aftësinë receptive (mikpritëse) të mitrës.

Mosha e femrës


Tashmë dihet se shanset e një femre për të arritur një shtatzani në mënyrë natyrale reduktohen me kalimin e viteve. Kjo ndodh edhe në Fertilizim In Vitro. Sa më e re të jetë pacientja aq më të larta janë shanset për sukses në Fertilizim In Vitro.

Çdo femër lind me një numër të caktuar vezësh (ovocite) të cilat me kalimin e viteve reduktohen në mënyrë konstante. Për cdo cikël menstrual, nga vezët që do të rekrutohen vetëm njëra do të ovulojë (më e mira!) ndërkohë që të tjerat do të atretizohen. Kjo do të thotë se cdo muaj ovari tenton të zgjedhë (seleksioni natyror) vezën më të mirë. Pra, në një moshë të avancuar jo vetëm që kemi një problem me numrin e ovociteve në dispozicion por kemi edhe një problem me cilësinë e tyre pasi “më të mirat” janë “konsumuar”.

Cilësia e embrioneve


Cilësia e embrioneve është një faktor madhor në suksesin apo mos suksesin e një cikli IVF. Disa embrione mund të kenë anomali gjenetike apo kromozomiale duke patur kështu më pak shanse për tu implantuar. Ka raste të tjera që embrionet mund të kenë numër më të vogël qelizash dhe të progresojnë ngadalë në rritje dhe zhvillim duke e patur thuajse të pamundur implantimin në mitër. Është e pamundur për një embriolog që të modifikojë cilësinë embrioneve.

Përgjigja e ovareve gjatë stimulimit


Ka raste që vezoret (ovaret) e pacientes nuk përgjigjen në mënyrën e duhur ndaj medikamenteve (ilaceve) stimuluese të Fertilizimit In Vitro. Nqs ju keni një numër të reduktuar vezësh, jemi > 37 vjece, keni një vlerë të ulët të AMH apo një vlerë të lartë të FSH, atëherë parashikohet një përgjigje e vështirë dhe suboptimale ndaj stimulimit. E thënë shkurt: më shumë vezë … më shumë shanse!

Problemet me implantimin


Problemet me implantimin janë ndoshta arsyet më të shpeshta të dështimit të IVF. Në shumë raste kur implantimi nuk ndodh, arsyeja është se embrioni ndalon rritjen dhe kjo nuk është “faji” i askujt. Kjo mund të shpjegohet me mundësinë e anomalive kromozomiale tek këta embrione. Në disa raste të tjera, janë anomali të pranishme në mitër të cilat mund të reduktojnë shanset e një embrioni për tu implantuar. Këtu përmendim polipet endometriale, një pjesë të miomave, septumin uterin (perdja në mitër) etj.

Ka raste që edhe probleme jashtë mitrës apo edhe sëmundje sistemike të pacientes mund të rezultojnë një reduktim të receptivitetit të mitrës ose në defekte të implantimit. Këtu përmendim hidrosalpingsin, trombofilinë, sëmundjet autoimmune etj.

Këto janë 4 arsyet më të zakonshme se përse mund të dështojë një cikël fertilizimi In Vitro. Vetëm se ju mund të keni një IVF pa sukses kjo nuk do të thotë se ju duhet të ndaloni përpjekjet për të arritur shtatzaninë.

error: Content is protected !!