Sëmundjet beninje gjinekologjike

Sëmundjet beninje gjinekologjike

Në këtë grup sëmundjesh përfshihen patologjitë beninje (pra jo malinje, jo kanceroze!) që prekin  organet e brendshme apo të jashtme gjenitale të femrës. Ato mund të shfaqen me dismenorre (dhimbje gjatë mënstruacioneve), vulvodini (dhimbje në nivelin e vulvës) apo dhimbje pelvike kronike (dhimbje kjo në fund të barkut, që persiston prej më shumë se 6 muajsh).

Këto sëmundje mund të prekin funksionimin normal të sistemit riprodhues dhe për rjedhojë aftësinë e femrës për të mbetur shtatzanë. Në raste të tjera ato mund të shkaktojnë dhimbje pelvike apo edhe çrregllime menstruale.

Për shembull, vezoret polikistike bëjnë që ovulacioni të ndodhë më rrallë se zakonisht. Kjo mund të shkaktojë infertilitet dhe menstruacione jo të rregullta. Nga ana tjetër, endometrioza, mund të dëmtojë tubat e Fallopit apo edhe vezoret. Endometrioza mund të shkaktojë infertilitet ose të jetë përgjegjëse për dhimbjet pelvike (gjatë ciklit menstrual, gjatë kontaktit seksual etj). Fibromiomat ose të quajtura ndryshe edhe mioma janë tumore beninje të cilat rriten dhe zhvillohen në trupin e mitrës, në brendësi të kavitetit endometrial apo edhe jashtë trupit të mitrës.

Diagnoza e këtyre patologjive kryhet përmes konsultës gjinekologjike dhe ekografisë të cilat duhet të kryhen në mënyrë rutine cdo 12 muaj ose atëherë kur femra ka shqetësime si infertilitet, dhimbje pelvike apo edhe çrregullime menstruale.

Megjithatë për më tepër informacion klikoni për cdo sëmundje mbi imazhet më poshtë.

Miomat

Polipet

Kistet e vezoreve

Endometrioza

Vezoret Polikistike

error: Content is protected !!