Embrio-Transferta

Embrio-Transferta

Embrio-Transferta (ET)

Transferta e embrioneve është faza e fundit e një cikli Fertilizimi In Vitro. Quhet ndryshe embrio-transfertë (ET) dhe në varësi të embrioneve të transferuara mund të jetë fresh ET (nqs kemi të bëjmë me embrione të freskëta ose frozen ET (nqs kemi të bëjmë me embrione të kriprezervuara).

Sa embrione transferohen?

Zakonisht transferohen dy embrione për cikël trajtimi. Në disa raste të veçanta mund të transferohet në numër tjetër embrionesh.

Çfarë ndodh nqs janë formuar më shumë embrione?

Çifti në këto raste mund të zgjedhë një nga opsionet e mëposhtme:

  • Ti ruajë këto embrione për një moment tjetër. Transferta e embrioneve të ngrirë është një mundësi më shumë për arritjen e shtatzanisë dhe për më tepër redukton kostot e trajtimit.
  • Ti dhurojë
  • Ti eliminojë.

Kur kryhet transferta e embrioneve?

Transferta e embrioneve kryhet në ditën 2, ditën 3 apo në ditën 5 të jetës së embrioneve.

Cilët embrione transferohen?

Gjatë zhvillimit të embrioneve në laborator, embriologu përcakton edhe cilësitë e tyre sipas gradacioneve specifike. Kuptohet që dëshira është të transferohen embrione sa më cilësorë. Cilësia e embrioneve në radhë të parë varet nga cilësia e ovociteve dhe e spermatozoideve të përdorur për fertilizim dhe po ashtu edhe nga aftësia e embriologut.

A ka dhimbje transferta e embrioneve?

Transferta e embrioneve është një procedurë që nuk shkakton dhimbje dhe për këtë arsye nuk kryhet nën anestezi.

Diskutimi përpara transfertës:

Në cdo klinikë seriozë, përpara transfertës cifti diskuton me ekipin mjeksor mbi numrin dhe cilësinë e embrioneve. Në këtë mënyrë çifti do të ketë informacionin e duhur përpara se të marrë vendimin për numrine embrioneve që do të transferohen.

Blastokisti

Assisted Hatching

A duhet rregjim shtrati pas transfertës së embrioneve?

error: Content is protected !!