Aspirimi i kisteve

Aspirimi i kisteve

Aspirimi i kistit të vezores


Në disa raste, kistet e vezoreve mund të mos trajtohen me operacion (laparoskopia apo laparotomi) por mund të trajtohen thjesht vetëm me aspirim (thithje). Aspirimi i kistit është një procedurë e cila synon të evakuaojë të gjithë fluidin (lengun) e kistit me qëllim zbrazjen përfundimtare të tij. Kjo teknikë zakonisht kryhet në ato raste kur natyra e kistit mendohet të jetë beninje.

Procedura:


Fillimisht do të kryhet një ekografi transvaginale me qëllim rikonfirmimin e kistit të vezores dhe vlerësimin e raporteve të tij me organet fqinjë. Pas kësaj do të kryhet dezinfektimi dhe anestezia lokale me qëllim reduktimin e dhimbjeve gjatë kalimit të ages aspiruese. Instrumentet e përdorura janë sterile me qëllim shmangien e infeksioneve. Kur mbaron dezinfektimi, përmes sondës së ekos transvaginale agia e gjatë aspiruese futet në brendësi të kistit. Agia është e lidhur me një aspirator, presioni negativ i të cilit bën të mundur zbrazjen e kistit. Gjatë aspirimit ju mund të ndjeni një diskonfort të lehtë pelvik të ngjajshëm me atë që ndjeni gjatë menstruacioneve.

Rreziqet e mundshme:


Si në cdo procedurë mjeksore, edhe aspirimi i kistit nuk është pa rreziqe. Megjithatë duhet theksuar se ato janë shumë më të rralla dhe të lehta se san  ë rastin e heqjes së kistit me anë të operacioneve (laparoskopi apo laparotomi). Shumë rrrallë aspirimi i kistit mund të shoqërohet me infeksion, hemorragji apo dëmtim të organeve pelvike.

Pas procedurës


Pak hemorragji dhe dhimbje në formë krampesh është më se normale. Kjo mund të zgjasë rreth 30 minuta. Për të reduktuar rrezikun infektiv pacientja këshillohet të marrë një dozë me antibiotikë pas procedurës. Ju mund të vazhdoni aktivitetin tuaj normal 60 minuta pas procedurës.

Rezultatet:


Permbajtja e kistit do të zhduket pas procedurës. Fluidi (lëngu) do të dërgohet për ekzaminime laboratorike.

error: Content is protected !!