Video Galeri

Video Galeri

Heqja e polipit me histeroskopi

Heqja e septumit (perdes) së mitrës

Trajtimi histeroskopik i sinekisë

Heqja e septumit (perdes) së mitrës

Etapat e Fertilizimit In Vitro

Fertilizim In Vitro ... Kur indikohet?

Shanset për sukses në IVF.

Zhvillimi i embrionit (paraqitje skematike)

error: Content is protected !!