Doctor Home Page

Në vend të mirëseardhjes …

Kjo faqe ofron informacione të ndryshme mjeksore lidhur me Shëndetin Riprodhues, Obstetrikën & Gjinekologjinë. Këto disiplina të mjeksisë fokusohen mbi shëndetin e gruas, shëndetin riprodhues, shtatzaninë, lindjen, lehoninë, laktacionin, dhe kontracepsionin.

Qëllimi është sigurimi i një informacioni bazë për pacientet në lidhje me aspektet normale, me sëmundjet e ndryshme që prekin shëndetin e femrës (infertilitetin, sëmundjet e shtatzanisë, miomat, tumoret, kistet, infeksionet gjenitale etj) por edhe me mundësitë për trajtim (medikamentoz & kirurgjikal) të këtyre sëmundjeve. Me një interes të veçantë në këtë faqe do të trajtohen Infertiliteti & Teknikat Artificiale të Riprodhimit (kryesisht IVF) dhe teknikat mini-invazive të kirurgjisë gjinekologjike (Laparoskopia & Histeroskopia).

Informacioni bazohet në njohuritë e fituara nga specializimet & trajnimet e vazhdueshme, por edhe në përvojën time klinike të fituar gjatë aktivitetit nëpër spitale të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Motoja ime është: Trajtimi i pacientes fillon me informimim i plotë i saj.

IUI apo IVF?

Ndër teknikat artificiale të riprodhimit, Inseminimi Intrauterin (IUI) dhe Fertilizimi In Vitro (IVF) janë dy teknikat më të përdorurara. Por cila është ajo që duhet në rastin tone? Kjo është një dilemë e cila qëndron përballë shumë cifteve që kanë vështirësi në arritjen e shtatzanisë. Kuptimi i diferencës mes IUI dhe IVF do të ishte me shumë rëndësi pasi [...]

A ka ndonjë vlerë kirurgjia e varikocelës?

Me shumë probabilitet nuk ka ndonjë vlerë! Megjithatë debatet janë të shumta në këtë pikë. Të operohet varikocela apo të mos operohet dhe të kalohet në teknikat artificiale të riprodhimit (IVF)? Për shumë vite është menduar se trajtimi kirurgjikal i varikocelës mund të rrisë shanset e meshkujve infertilë për tu bërë fertilë. Studimet kanë treguar se, pas trajtimit kirurgjikal, […]

Mos humb kohë!

Një konstatim që më vjen nga përvoja ime e konsultave për infertilitet, është se shumica e pacientëve infertilë do të donin të ishin konsultuar më herët me një mjek gjinekolog specialist në infertilitet. Për shumë nga këto raste, mbetet peng fakti që paraqitja me vonesë ka bërë që të mos marrin trajtimin e duhur në […]

A mund të ndikojmë në cilësinë e vezëve?

Për një femër, vezët e shëndetshme janë shumë të rëndësishme për të patur një cikel menstrual normal dhe për të qenë fertile. Përveç faktorit moshë dhe atij gjenetik, ka edhe shumë faktorë të tjerë që ndikojnë në “cilësinë” e vezëve. Me disa ndryshime të vogla në stilin e jetesës mund të ndikojmë në cilësinë e […]

Fertilizimi in vitro

Aspirimi i vezeve

error: Content is protected !!