Doctor Home Page

Në vend të mirëseardhjes …

Kjo faqe ofron informacione të ndryshme mjeksore lidhur me Shëndetin Riprodhues, Obstetrikën & Gjinekologjinë. Këto disiplina të mjeksisë fokusohen mbi shëndetin e gruas, shëndetin riprodhues, shtatzaninë, lindjen, lehoninë, laktacionin, dhe kontracepsionin.

Qëllimi është sigurimi i një informacioni bazë për pacientet në lidhje me aspektet normale, me sëmundjet e ndryshme që prekin shëndetin e femrës (infertilitetin, sëmundjet e shtatzanisë, miomat, tumoret, kistet, infeksionet gjenitale etj) por edhe me mundësitë për trajtim (medikamentoz & kirurgjikal) të këtyre sëmundjeve. Me një interes të veçantë në këtë faqe do të trajtohen Infertiliteti & Teknikat Artificiale të Riprodhimit (kryesisht IVF) dhe teknikat mini-invazive të kirurgjisë gjinekologjike (Laparoskopia & Histeroskopia).

Informacioni bazohet në njohuritë e fituara nga specializimet & trajnimet e vazhdueshme, por edhe në përvojën time klinike të fituar gjatë aktivitetit nëpër spitale të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Motoja ime është: Trajtimi i pacientes fillon me informimim i plotë i saj.

A mund të ndikojmë në cilësinë e vezëve?

Për një femër, vezët e shëndetshme janë shumë të rëndësishme për të patur një cikel menstrual normal dhe për të qenë fertile. Përveç faktorit moshë dhe atij gjenetik, ka edhe shumë faktorë të tjerë që ndikojnë në “cilësinë” e vezëve. Me disa ndryshime të vogla në stilin e jetesës mund të ndikojmë në cilësinë e […]

Dushet e nxehta, saunat dhe efektet e tyre …

Aktiviteti fizik sjell një mori përfitimesh të lidhura me shëndetin. Këtu përmendim mbajtjen e një peshe normale, reduktimin e rrezikut për diabet, sëmundje kardiake etj. Tashmë është një trend gjithnjë në rritje për meshkujt që frekuentojnë palestrat, që fundin e stërvitjes ta shoqërojë me një dush të nxehtë apo edhe me një sauna. Por sipas […]

Ruajtja e fertilitetit tek femrat me kancer

Është fakt se progreset në fushën e onkologjisë kanë bërë të mundur që gjithnjë e më shumë femra ti mbijetojnë kancerit. Mirëpo, mjaft femra që e kalojnë me sukses betejën me kancerin, mësojnë se e kanë të pamundur të kenë fëmijë më pas. Kjo për shkak të efekteve shkatërrimtare që mund të ketë kanceri dhe […]

IVF klasik apo ICSI?

Kjo është një temë, që për të cilën, për fat të keq jo të gjithë pacientet shfaqin interes. Kjo mbase edhe për shkak të mungesës së informimit. Dihet që IVF me ICSI është trajtimi i zgjedhur në rastet me probleme të rënda të infertilitetit mashkullor. Por a është mirë që të gjitha rastet me IVF, […]

Fertilizimi in vitro

Aspirimi i vezeve

error: Content is protected !!