Doctor Home Page

Në vend të mirëseardhjes …

Kjo faqe ofron informacione të ndryshme mjeksore lidhur me Shëndetin Riprodhues, Obstetrikën & Gjinekologjinë. Këto disiplina të mjeksisë fokusohen mbi shëndetin e gruas, shëndetin riprodhues, shtatzaninë, lindjen, lehoninë, laktacionin, dhe kontracepsionin.

Qëllimi është sigurimi i një informacioni bazë për pacientet në lidhje me aspektet normale, me sëmundjet e ndryshme që prekin shëndetin e femrës (infertilitetin, sëmundjet e shtatzanisë, miomat, tumoret, kistet, infeksionet gjenitale etj) por edhe me mundësitë për trajtim (medikamentoz & kirurgjikal) të këtyre sëmundjeve. Me një interes të veçantë në këtë faqe do të trajtohen Infertiliteti & Teknikat Artificiale të Riprodhimit (kryesisht IVF) dhe teknikat mini-invazive të kirurgjisë gjinekologjike (Laparoskopia & Histeroskopia).

Informacioni bazohet në njohuritë e fituara nga specializimet & trajnimet e vazhdueshme, por edhe në përvojën time klinike të fituar gjatë aktivitetit nëpër spitale të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Motoja ime është: Trajtimi i pacientes fillon me informimim i plotë i saj.

Analiza e ß-HCG-së

Analiza e beta-hCG është ndër analizat më të përfolura nëpër spitale dhe klinikat mjeksore. Thuajse shumica e pacienteve e dinë lidhjen e beta-hCG me shtatzaninë por shumë pak prej tyre kanë informacionin e duhur se çfarë domethënie kanë realisht vlerat e saj.   Çfarë konsiderohet rezultat pozitiv i analizës beta-hCG? Këtu duhet të sqarojmë nëse […]

Pesha & IVF

Pavarësisht se shumë individë obezë nuk kanë probleme me fertilitetin, prej kohësh është konstatuar se obeziteti ka një ndikim të rëndësishëm në fertilitet. E cuditshme është se megjithëse prej kohësh propagandohet fakti se aktiviteti fizik ka një ndikim “mbrojtës” ndërkohë që jeta sedentare ka një ndikim negativ mbi mbi rrezikun e shfaqjes së sëmundjeve kardio-vaskulare, […]

Duo Stim IVF

Duo Dtim është shkurtim për double stimulation. Është një alternativë stimulimi në Fertilizim In Vitro për pacientet me rezervë ovariane (rezervë të vezëve) të reduktuar me qëllim rritjen e numrit të vezëve të aspiruara në intervalin kohor më të shkurtër të mundshëm. Qëllimi final i Fertilizimit In Vitro është arritja e një shtatzanie në një […]

Sa embrione duhet të transferohen në IVF?

Shpesh herë, gjatë diskutimit me pacientët që i nënshtrohen një cikli Fertilizimi In Vitro, konstatoj se janë disi të papërgatitur kur shtrohet pyetja se sa embrione do të transferohen në mitër. Është një vendim emocionalisht i vështirë për çiftin dhe që në mjaft raste kërkon mjaft diskutime dhe ridiskutime mes partnerëve dhe ekipit mjekëve që […]

Infertiliteti & Fertilizimi in vitro

Aspirimi i vezeve

error: Content is protected !!