Doctor Home Page

Në vend të mirëseardhjes …

Kjo faqe ofron informacione të ndryshme mjeksore lidhur me Shëndetin Riprodhues, Obstetrikën & Gjinekologjinë. Këto disiplina të mjeksisë fokusohen mbi shëndetin e gruas, shëndetin riprodhues, shtatzaninë, lindjen, lehoninë, laktacionin, dhe kontracepsionin.

Qëllimi është sigurimi i një informacioni bazë për pacientet në lidhje me aspektet normale, me sëmundjet e ndryshme që prekin shëndetin e femrës (infertilitetin, sëmundjet e shtatzanisë, miomat, tumoret, kistet, infeksionet gjenitale etj) por edhe me mundësitë për trajtim (medikamentoz & kirurgjikal) të këtyre sëmundjeve. Me një interes të veçantë në këtë faqe do të trajtohen Infertiliteti & Teknikat Artificiale të Riprodhimit (kryesisht IVF) dhe teknikat mini-invazive të kirurgjisë gjinekologjike (Laparoskopia & Histeroskopia).

Informacioni bazohet në njohuritë e fituara nga specializimet & trajnimet e vazhdueshme, por edhe në përvojën time klinike të fituar gjatë aktivitetit nëpër spitale të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Motoja ime është: Trajtimi i pacientes fillon me informimim i plotë i saj.

Duhani & (In)Fertiliteti femĕror

Konsumi i duhanit nĕ mĕnyrĕ aktive, por edhe nĕ mĕnyrĕ pasive ka njĕ efekt negativ nĕ fertilitetin e femrĕs. Konsumi i duhanit shoqĕrohet me mĕ tepĕr shanse pĕr humbje tĕ shtatzanisĕ, shtatzani ektopike (jashtĕ mitre), infertilitet dhe menopauzĕ tĕ parakohshme. Sipas njĕ studimi tĕ botuar nĕ revistĕn Fertility & Sterility nĕ vitin 2000, tek femrat […]

Çfarë nuk duhet tu themi çifteve infertile?

Në periudha pushimesh ose festash njerëzit mblidhen të kalojnë kohën dhe të festojnë së bashku. Nqs për disa këto janë momente për të kaluar gëzuar apo për tu shplodhur pas shumë muajve punë, për çiftet që përjetojnë infertilitetin këto janë momente shumë të vështira. Femrat dhe çiftet që janë duke kërkuar një shtatzani u duhet […]

A shkaktojnë miomat infertilitet?

Miomat janë tumore beninje (pra jo kanceroze!) të pranishme në rreth 20 – 40 % të femrave të moshës riprodhuese. A shkaktojnë miomat infertilitet apo jo, kjo është një pyetje shumë komplekse. Një pjesë e femrave infertile do të kenë mioma, por janë dimensionet dhe lokalizimi i tyre që do të përcaktojnë ndikimin e tyre [...]

Infertiliteti: një sëmundje që duhet të rimbursohet!

Infertiliteti është një sëmundje, trajtimi i të cilës duhet të rimbursohet si çdo sëmundje tjetër.  Kjo për vetë faktin e barrës së madhe financiare dhe sociale që kjo sëmundje transmeton në çiftet infertile. Çdo çift infertil ka të drejtën të kërkojë rimbursim të trajtimeve të infertilitetit për sa kohë që kontribuon në skemën e sigurimeve […]

Fertilizimi in vitro

Aspirimi i vezeve

error: Content is protected !!