Doctor Home Page

Në vend të mirëseardhjes …

Kjo faqe ofron informacione të ndryshme mjeksore lidhur me Shëndetin Riprodhues, Obstetrikën & Gjinekologjinë. Këto disiplina të mjeksisë fokusohen mbi shëndetin e gruas, shëndetin riprodhues, shtatzaninë, lindjen, lehoninë, laktacionin, dhe kontracepsionin.

Qëllimi është sigurimi i një informacioni bazë për pacientet në lidhje me aspektet normale, me sëmundjet e ndryshme që prekin shëndetin e femrës (infertilitetin, sëmundjet e shtatzanisë, miomat, tumoret, kistet, infeksionet gjenitale etj) por edhe me mundësitë për trajtim (medikamentoz & kirurgjikal) të këtyre sëmundjeve. Me një interes të veçantë në këtë faqe do të trajtohen Infertiliteti & Teknikat Artificiale të Riprodhimit (kryesisht IVF) dhe teknikat mini-invazive të kirurgjisë gjinekologjike (Laparoskopia & Histeroskopia).

Informacioni bazohet në njohuritë e fituara nga specializimet & trajnimet e vazhdueshme, por edhe në përvojën time klinike të fituar gjatë aktivitetit nëpër spitale të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Motoja ime është: Trajtimi i pacientes fillon me informimim i plotë i saj.

A shkaktojnë miomat infertilitet?

Miomat janë tumore beninje (pra jo kanceroze!) të pranishme në rreth 20 – 40 % të femrave të moshës riprodhuese. A shkaktojnë miomat infertilitet apo jo, kjo është një pyetje shumë komplekse. Një pjesë e femrave infertile do të kenë mioma, por janë dimensionet dhe lokalizimi i tyre që do të përcaktojnë ndikimin e tyre [...]

Infertiliteti: një sëmundje që duhet të rimbursohet!

Infertiliteti është një sëmundje, trajtimi i të cilës duhet të rimbursohet si çdo sëmundje tjetër.  Kjo për vetë faktin e barrës së madhe financiare dhe sociale që kjo sëmundje transmeton në çiftet infertile. Çdo çift infertil ka të drejtën të kërkojë rimbursim të trajtimeve të infertilitetit për sa kohë që kontribuon në skemën e sigurimeve […]

Veza & Ora biologjike

Në ndryshim nga mashkulli, që prodhon me miliona spermatozoide në një ejakulacion, femra prodhon vetëm një vezë në muaj. Veza e maturuar është ndër qelizat më të mëdha në organizmin e njeriut duke arritur dimensione 0.1 – 0.2 mm. Në krahasim me spermatozoidin, veza është shumë herë më e madhe. Forma e saj është thuajse [...]

Spermatozoidi

Një spermatozoid matur (spermatozoa) është i gjatë 0.05 mm, një vlerë kjo 10 000 herë më e vogël se veza mature. Në fakt, spermatozoidi është qeliza më e vogël në trupin e mashkullit. Spermatozoidi formohet nga koka, trupi dhe flageli (bishti). Koka përmban bërthamën në të cilën është i ruajtur materiali gjenetik prej 23 kromozomesh. […]

Fertilizimi in vitro

Aspirimi i vezeve

error: Content is protected !!