Doctor Home Page

Në vend të mirëseardhjes …

Kjo faqe ofron informacione të ndryshme mjeksore lidhur me Shëndetin Riprodhues, Obstetrikën & Gjinekologjinë. Këto disiplina të mjeksisë fokusohen mbi shëndetin e gruas, shëndetin riprodhues, shtatzaninë, lindjen, lehoninë, laktacionin, dhe kontracepsionin.

Qëllimi është sigurimi i një informacioni bazë për pacientet në lidhje me aspektet normale, me sëmundjet e ndryshme që prekin shëndetin e femrës (infertilitetin, sëmundjet e shtatzanisë, miomat, tumoret, kistet, infeksionet gjenitale etj) por edhe me mundësitë për trajtim (medikamentoz & kirurgjikal) të këtyre sëmundjeve. Me një interes të veçantë në këtë faqe do të trajtohen Infertiliteti & Teknikat Artificiale të Riprodhimit (kryesisht IVF) dhe teknikat mini-invazive të kirurgjisë gjinekologjike (Laparoskopia & Histeroskopia).

Informacioni bazohet në njohuritë e fituara nga specializimet & trajnimet e vazhdueshme, por edhe në përvojën time klinike të fituar gjatë aktivitetit nëpër spitale të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Motoja ime është: Trajtimi i pacientes fillon me informimim i plotë i saj.

10 fakte mbi spermën

Të gjithë e dimë se sperma është e nevojshme për koncepsionin (krijimin e një qënie njerëzore), por jo gjithnjë ajo merr vëmendjen e duhur. Kjo për shkak se në mentalitetin tonë është ngulitur se cdo gjë lidhur me shëndetin e fëmijës lidhet vetëm me femrën, pasi është ajo që e mbart 9 muaj në trupin […]

Ruajtja e fertilitetit në rastet me kancer testikuli

A mund të ruajë një mashkull fertilitetin e tij nqs diagnostikohet me kancer testikuli? Sigurisht që po! Një pjesë e mirë e meshkujve që diagnostikohen me kancer testikuli janë ende të rinj dhe për rjedhojë rrezikojnë të humbasin fertilitetin e tyre si pasojë e nevojës për heqje të testikulit, apo trajtimeve të tjera (kimioterapi, radioterapi). […]

Oligospermia

Oligospermia është një ndër shkaqet më të shpeshta të infertilitetit mashkullor. Njihet ndryshe edhe oligozoospermia dhe përfshin ato situata në të cilat sperma përmban më pak spermatozoide se sa norma. Kjo do të thotë më pak se 15 milionë spermatozoide për mililitër spermë. Shpesh oligospermia shoqërohet edhe me reduktim të motilitetit (lëvizshmërisë) dhe morfologjisë (cilësisë) […]

Cilat janĕ llojet e IVF?

Sic e dimĕ, Fertilizimi In Vitro ĕshtĕ njĕ metodĕ e riprodhimit artificial qĕ bĕn tĕ mundur fertilizimin e vezĕs me spermatozoidin nĕ kushte laboratorike, pra jashtĕ trupit tĕ femrĕs. Ekzistojnĕ disa lloje Fertilizimi In Vitro, kjo nĕ varĕsi tĕ karakteristikave dhe nevojave tĕ secilit cift. IVF homolog – Bĕhet fjalĕ pĕr ciftet ku pĕr fertilizim […]

Infertiliteti & Fertilizimi in vitro

Aspirimi i vezeve