Doctor Home Page

Në vend të mirëseardhjes …

Kjo faqe ofron informacione të ndryshme mjeksore lidhur me Shëndetin Riprodhues, Obstetrikën & Gjinekologjinë. Këto disiplina të mjeksisë fokusohen mbi shëndetin e gruas, shëndetin riprodhues, shtatzaninë, lindjen, lehoninë, laktacionin, dhe kontracepsionin.

Qëllimi është sigurimi i një informacioni bazë për pacientet në lidhje me aspektet normale, me sëmundjet e ndryshme që prekin shëndetin e femrës (infertilitetin, sëmundjet e shtatzanisë, miomat, tumoret, kistet, infeksionet gjenitale etj) por edhe me mundësitë për trajtim (medikamentoz & kirurgjikal) të këtyre sëmundjeve. Me një interes të veçantë në këtë faqe do të trajtohen Infertiliteti & Teknikat Artificiale të Riprodhimit (kryesisht IVF) dhe teknikat mini-invazive të kirurgjisë gjinekologjike (Laparoskopia & Histeroskopia).

Informacioni bazohet në njohuritë e fituara nga specializimet & trajnimet e vazhdueshme, por edhe në përvojën time klinike të fituar gjatë aktivitetit nëpër spitale të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Motoja ime është: Trajtimi i pacientes fillon me informimim i plotë i saj.

IVF jashtë shtetit? Jo!

Një pjesë e çifteve infertile kërkojnë mundësi trajtimi apo informacioni on line. Kjo është më se normale. Në këtë “xhungël” informacioni on line, është shumë e lehtë të joshesh nga mundësi të ndryshme trajtimi Fertilizimi In Vitro jashtë Shqipërisë. Një gjë e tillë në më të shumtën e rasteve është e panevojshme. Dhe kjo për […]

Ngrirja e vezëve – Cilat femra? Kur? & Përse?

Ngrirja e vezëve (krioprezervimi ose ruajtja në ngrirje) është një fenomen gjithnjë e më shumë popullor tek femrat që vendosin të shtyjnë fillimin e një familje. Cilat femra mund ti drejtohen ngrirjes së vezëve? Femrat që mund të përfitojnë nga ngrirja e vezëve janë ato femra të cilat e vonojnë shtatzaninë për arsye se duhet […]

Hypospermia

Hypospermia është termi që përshkruan ato raste kur kemi vëllim më të ulët të spermës. Në të tilla raste, vëllimi i spermës së ejakuluar është < 1.5 ml për ejakulat. Është një term që nuk duhet të dallohet nga oligospermia (në të cilën kemi vëllim normal të spermës por përqëndrim më të reduktuar të spermatozoideve). […]

Nekrospermia

Necrospermia ose necrozoospermia përfshin rastet kur sperma përmban spermatozoide të vdekura më shumë se sa norma. Është një shkak për infertilitetin mashkullor dhe për fat të keq mjekimi ende nuk ekziston. Për këtë arsye në të tilla raste zgjidhja është Fertilizimi In Vitro me Intracytoplasmatic Sperm Injection – ICSI. Si diagnostikohet? Analiza që e diagnostikon […]

Infertiliteti & Fertilizimi in vitro

Aspirimi i vezeve