Doctor Home Page

Në vend të mirëseardhjes …

Kjo faqe ofron informacione të ndryshme mjeksore lidhur me Shëndetin Riprodhues, Obstetrikën & Gjinekologjinë. Këto disiplina të mjeksisë fokusohen mbi shëndetin e gruas, shëndetin riprodhues, shtatzaninë, lindjen, lehoninë, laktacionin, dhe kontracepsionin.

Qëllimi është sigurimi i një informacioni bazë për pacientet në lidhje me aspektet normale, me sëmundjet e ndryshme që prekin shëndetin e femrës (infertilitetin, sëmundjet e shtatzanisë, miomat, tumoret, kistet, infeksionet gjenitale etj) por edhe me mundësitë për trajtim (medikamentoz & kirurgjikal) të këtyre sëmundjeve. Me një interes të veçantë në këtë faqe do të trajtohen Infertiliteti & Teknikat Artificiale të Riprodhimit (kryesisht IVF) dhe teknikat mini-invazive të kirurgjisë gjinekologjike (Laparoskopia & Histeroskopia).

Informacioni bazohet në njohuritë e fituara nga specializimet & trajnimet e vazhdueshme, por edhe në përvojën time klinike të fituar gjatë aktivitetit nëpër spitale të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Motoja ime është: Trajtimi i pacientes fillon me informimim i plotë i saj.

Si ta kuptojmë ovulacionin?

Çdo muaj, zakonisht 7 – 10 ditë pas mbarimit të menstruacioneve, një vezë do të “çlirohet” nga vezorja në një proçes që quhet ndryshe edhe ovulacion. Pas ovulacionit, veza nis udhëtimin “poshtë” nëpër tubin e Fallopit në “shpresën” për tu fekonduar nga spermatozoidi. Jeta e vezës pas ovulacionit nuk kalon më tepër se 24 orë. […]

Çfarë është numri i folikujve antralë?

Numërimi i folikjve antralë (AFC- Antral Follicle Count) është një ekzaminim ekografik që kryhet në fazën folikulare të ciklit menstrual. AFC konsiston në identifikimin dhe numërimin e të gjithë folikujve me dimensione 2-10 mm në brendësi të vezoreve. Folikujt ovarianë janë struktura të vogla anatomike në të cilat zhvillohen dhe rriten ovocitet (vezët) gjatë ciklit […]

Transferta e një embrioni të vetëm

Një pjesë e mirë e pacienteve dëshirojnë që të kenë binjakë. Megjithatë, duhet theksuar se shtatzanitë multiple (binjakë / trinjakë) shoqërohen me rreziqe më të larta materno – fetale nqs do të krahasohen me shtatzanitë teke (ato me një fetus). Nga këndvështrimi mjeksor, është më e sigurt (me më pak rrezik) që nqs kemi në […]

ERA Test

Që një cikël Fertilizimi In Vitro të përfundojë me sukses, duhet që të transferohet një embrion me cilësi të mirë, në një mitër me endometër të mirë dhe në momentin e duhur. Është shumë frustruese për pacientët që të kenë një rezultat negativ edhe pas transfertës së embrioneve me cilësi shumë të mirë. Në të […]

Infertiliteti & Fertilizimi in vitro

Aspirimi i vezeve

error: Content is protected !!