Doctor Home Page

Në vend të mirëseardhjes …

Kjo faqe ofron informacione të ndryshme mjeksore lidhur me Shëndetin Riprodhues, Obstetrikën & Gjinekologjinë. Këto disiplina të mjeksisë fokusohen mbi shëndetin e gruas, shëndetin riprodhues, shtatzaninë, lindjen, lehoninë, laktacionin, dhe kontracepsionin.

Qëllimi është sigurimi i një informacioni bazë për pacientet në lidhje me aspektet normale, me sëmundjet e ndryshme që prekin shëndetin e femrës (infertilitetin, sëmundjet e shtatzanisë, miomat, tumoret, kistet, infeksionet gjenitale etj) por edhe me mundësitë për trajtim (medikamentoz & kirurgjikal) të këtyre sëmundjeve. Me një interes të veçantë në këtë faqe do të trajtohen Infertiliteti & Teknikat Artificiale të Riprodhimit (kryesisht IVF) dhe teknikat mini-invazive të kirurgjisë gjinekologjike (Laparoskopia & Histeroskopia).

Informacioni bazohet në njohuritë e fituara nga specializimet & trajnimet e vazhdueshme, por edhe në përvojën time klinike të fituar gjatë aktivitetit nëpër spitale të ndryshme brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Motoja ime është: Trajtimi i pacientes fillon me informimim i plotë i saj.

Uterusi retrovert

Mitra është një organ i sistemit riprodhues të femrës me formën pak a shumë të një dardhe të përmbysur. Mitra ndodhet në qendër të pelvisit (fund-barkut). Gjatësia e saj është 6-8 cm. Ekzistojnë disa variante të normales lidhur me pozicionet e mitrës: Anteversion – Mitra është e orientuar anterior (pra nga përpara) në mënyrë të […]

Kur ndodh Ovulacioni?

Ovulacioni kur ndodh? Një pyetje në dukje e thjeshtë, por që shumica nuk i përgjigjet saktë. Në një studim të vitit 2020 u analizuan më tepër se 600 000 cikle mestruale duke treguar se vetëm 13% e femrave kishin një cikël 28 ditor. Për më tepër ky studim tregon se dita më e zakonshme për […]

Çfarë kushtesh duhet të plotësohen për lindjen e një embrioni të shëndetshëm?

Në radhë të parë është një strukturë gjenetike dhe metabolike sa më normale e vezës (ovocitit) dhe e spermatozoidit të përdorur për arritjen e ketij embrioni. Një trajtim i personalizuar në drejtim të stimulimit ovarian (stimulimit hormonal të vezoreve) që të respektojë kushtet në të cilat funksionojnë vezoret e pacientes, si edhe një planifikim optimal […]

Sa spermatozoide të lëvizshëm duhen për Inseminim Intrauterin?

Inseminimi intrauterin (IUI) është një teknikë e thjeshtë dhe me pak shpenzime! Kjo e bën atë tërheqëse për një pjesë të pacientëve infertilë. Por duhet të theksohet se IUI ka shanse relativisht të ulëta për sukses. Nqs IUI kryhet pa stimulim hormonal atëherë shanset për shtatzani nuk janë më të larta se ato natyrale. Që […]

Infertiliteti & Fertilizimi in vitro

Aspirimi i vezeve

error: Content is protected !!