IVF heterolog

IVF heterolog

Në varësi të origjinës së gametëve (vezw, spermatozoid) të përdorur për fekondiim, Fertilizimi In Vitro mund të jetë homolog ose heterolog. Në IVF homolog, gametët (vezët dhe spermatozoidet) janë të çiftit. Në IVF heterolog, një ose të dy gametët vijnë nga jashtë çiftit (nga dhurues).

Në një një pjesë të çifteve infertilë, për fat të keq nuk mund të kenë zgjidhje tjetër përveç dhurimit të gametëve (ovocite ose spermatozoide).

Në llojet e IVF heterolog përmendim:

  • IVF me Oocyte Donation (dhurim të vezëve)
  • IVF me Sperm Donation (dhurim të spermës)
  • Double heterolog IVF (IVF me dhurim të vezëve dhe spermës njëkohësisht).

Më tepër detaje mund të gjeni në seksionet përkatëse që pasojnë.

Oocyte Donation

Dhurimi i vezëve

Mjaft femra mund ta kenë të vështirë ose të pamundur arritjen e shtatzanisë për shkak se mund të kenë probleme me numrin dhe / ose cilësinë e vezëve. Për to, e vetmja mundësi për të mbetur shtatzanë është dhurimi i vezëve nga një femër tjetër. Këto vezë do të fertilizohen përmes IVF në laborator me spermatozoidet e partnerit dhe embrionet që do të formohen do të transferohen në mitrën e gruas marrëse (recipiente). Në këtë mënyrë, pavarësisht se femra recipiente nuk do të jetë nëna gjenetike e fëmijës, ajo sërish do të jetë nëna që do ta lindë (nëna biologjike).

Sperm Donation

Dhurimi i spermës

Dhurimi i spermës është një nga format e trajtimit të infertilitetit mashkullor që rezervohet për rastet e meshkujve me azoospermi, por vetem kur trajtimet e ndryshme medikale apo kirurgjikale nuk kanë rezultuar me gjetjen e qelizave spermatozoide. Dhurimi i spërmës është një alternativë e cila gjithnjë paraprihet nga një proçes informimi të ciftit infertile. Është pikërisht cifti që do të vendosë për të zgjedhur këtë trajtim apo jo. Dhurimi i spermës është edhe një alternativë për ato femra që duan të jenë prind i vetëm.

error: Content is protected !!