IVF heterolog

IVF heterolog

Ka forma të ndyshme të Riprodhimit të Asistuar, dhe IVF heterolog është një prej tyre. Në IVF homolog, fertilizimi ndodh me ovocitet dhe spermatozoidet e çiftit, ndërkohë që në IVF heterolog kemi ose vezë ose spermë të dhuruar nga një përson i tretë.

Oocyte Donation

Dhurimi i vezëve

Mjaft femra mund ta kenë të vështirë ose të pamundur arritjen e shtatzanisë për shkak se mund të kenë probleme me numrin dhe / ose cilësinë e vezëve. Për to, e vetmja mundësi për të mbetur shtatzanë është dhurimi i vezëve nga një femër tjetër. Këto vezë do të fertilizohen përmes IVF në laborator me spermatozoidet e partnerit dhe embrionet që do të formohen do të transferohen në mitrën e gruas marrëse (recipiente). Në këtë mënyrë, pavarësisht se femra recipiente nuk do të jetë nëna gjenetike e fëmijës, ajo sërish do të jetë nëna që do ta lindë (nëna biologjike).

Sperm Donation

Dhurimi i spermës

Dhurimi i spermës është një nga format e trajtimit të infertilitetit mashkullor që rezervohet për rastet e meshkujve me azoospermi, por vetem kur trajtimet e ndryshme medikale apo kirurgjikale nuk kanë rezultuar me gjetjen e qelizave spermatozoide. Dhurimi i spërmës është një alternativë e cila gjithnjë paraprihet nga një proçes informimi të ciftit infertile. Është pikërisht cifti që do të vendosë për të zgjedhur këtë trajtim apo jo. Dhurimi i spermës është edhe një alternativë për ato femra që duan të jenë prind i vetëm.

error: Content is protected !!