Fertilizimi In VitroFekondimi In Vitro, In Vitro Fertilisation

Fertilizimi In Vitro

Fekondimi in Vitro (ndryshe i njohur si Fertilizimi In Vitro ose shkurt IVF) nënkupton fertilizim (bashkimin) e spermatozoidit dhe vezës (ovocitit) në kushte laboratorike. IVF është pa dyshim trajtimi më madhor dhe më kompleks i infertilitetit. IVF është padyshim një nga shpikjet më të mëdha të shekullit të kaluar. Që nga lindja e parë e një fëmije të konceptuar me anë të një cikli IVF në vitin 1978, më tepër se 8 milionë fëmijë të tjerë kanë ardhur në jetë përmes kësaj teknike.

IVF mund të përdoret për të trajtuar të gjitha llojet e infertilitetit, qoftë atë mashkullor, atë femëror por edhe atë të pashpjegushëm. Në dekadat e fundit IVF ka gjetur përdorim edhe në dy fusha të tjera: në parandalimin e lindjes së fëmijëve me sëmundje gjenetike (PGT) dhe në ruajtjen e fertilitetit për arsye të ndryshme (sociale apo medikale).

Një cikël Fertilizimi In Vitro përfshin disa etapa:

  1. stimulimin ovarian,
  2. aspirimin e ovociteve,
  3. depozitimi i spermës nga pa rtneri,
  4. fertilizimi në laborator,kultura & zhvillimi i embrioneve në inkubatorë,
  5. transferta e embrioneve
  6. suporti i fazës luteale.

Për më shumë informacion lidhur me etapat e IVF por edhe mbi aspekte të tjera të lidhura me procedurën klikoni në figurat respektive.

Stimulimi i vezoreve

Stimulimi ovarian

Stimulimi ovarian kryhet me anën e medikamenteve që janë në formën e injeksioneve dhe / ose të tabletave. Qëllimi është të rriten shumë vezë me qëllim ritjen e shanseve për sukses. Stimulimi ovarian është pjesë e rëndësishme e teknikave të riprodhimit të asistuar (IUI, IVF apo PGT).

Aspirimi i vezëve

OPU (Oocyte Pick-Up)

Aspirimi i ovociteve është mbase momenti më i rëndësishëm në IVF. Nën drejtimin e ekografisë, një age kalon përmes vaginës duke u futur në ovar (vezore) dhe aspiron folikujt njeri pas tjetrit. Vezët e gjendura në likidin folikular më pas fertilizohen në laborator me spermatozoidet.

Depozitimi i spermës

Roli i partnerit në ditën e OPU-t

Dita e aspirimit të ovociteve nga partnerja është edhe dita partneri duhet të depozitojë spermën. Në mënyrë që të arrihet në një “material” me cilësi optimale për proçesin e fertilizimit, është me rendësi ndjekja e disa rregullave të caktuara.

IVF Lab

Një pjesë e rëndësishme e proçesit të Fertilizimit In Vitro ndodh në laborator. Pas aspirimit të vezëve, ato vendosen në medium speciale kulture për disa orë.  Procesi i bashkimit të vezëve me spermatozoidet quhet fertilizim (koncepsion) nga e ka marrë emrin edhe gjithë procedura Fertilizim In Vitro (in vitro dmth në qelq apo në epruveta apo pjata laboratorike, për ta dalluar nga fertilizimi in vivo (koncepsioni natyral).

Embrio-Transferta

Transferta e embrioneve

Transferta e embrioneve është faza e fundit e një cikli Fertilizimi In Vitro. Quhet ndryshe embrio-transfertë (ET) dhe në varësi të embrioneve të transferuara mund të jetë fresh ET (nqs kemi të bëjmë me embrione të freskëta ose frozen ET (nqs kemi të bëjmë me embrione të kriprezervuara).

Krio-prezervimi

Ruajtja në ngrirje

Krioprezervimi është një teknikë i cili përdoret në riprodhimin artificial (kryesisht në Fekondim In Vitro) për të ngrirë spermatozoidet, ovocitet ose embrionet humane.

Faza Luteale

Medikamentet pas OPU-t

Pas aspirimit të ovociteve dhe transfertës së embrioneve ndodh një defekt i fazës luteale për shkak të insuficiencës së korpusit luteal. Kjo do të thotë se kemi një prodhim më të pakët të progesteronit, duke rrezikuar kështu implantimin. Është kjo arsyeja që në një cikël IVF, mjeku rekomandon marrjen e medikamenteve që përmbajnë progesteron me qëllim përmirësimin e procesit të implantimit të embrionit.

IVF Heterolog

Ka forma të ndyshme të Riprodhimit të Asistuar, dhe IVF heterolog është një prej tyre. Në IVF homolog, fertilizimi ndodh me ovocitet dhe spermatozoidet e çiftit, ndërkohë që në IVF heterolog kemi ose vezë ose spermë të dhuruar nga një përson i tretë.

Pyetje & Përgjigje

Pyetjet më të shpeshta në IVF

Është më se normale për të gjitha ciftet që i nënshtrohen Fertilizimit In Vitro të kenë pyetje të shumta lidhur me këtë proçes. Pavarësisht se në websit-in tim unë jam mundur të jap një informacion të bollshëm për IVF, në këtë tekst jam duke paraqitur në mënyrë të përmbledhur pyetjet më të shpeshta që pacientët më drejtojnë gjatë këtij trajtimi të avancuar të infertilitetit. Duhet theksuar se të gjitha këto informacione nuk mund të zëvendësojnë konsultën direkte.

Guida e IVF

Përderisa çdo pacient është unik, atëherë edhe trajtmi i filluar duhet të jetë i personalizuar & i përshtatur me nevojat specifike të pacientit.

Sa janë shanset e suksesit në IVF

Paciente të ndryshme kanë shanse të ndryshme suksesi. Janë disa faktorë që ndikojnë në shanset për sukses. Ndër to, mosha është faktori me më tepër ndikim.

error: Content is protected !!