Lindja

Lindja

Shtatzanat mund të kenë shumë të panjohura lidhur me procesin e lindjes, sidomos kur bëhet fjalë për bebin e parë. Në shumicën e rasteve lindja natyrale është plotësisht e mundur. Lindja me operacion cezarian rezervohet vetëm në raste të vecanta, kur lindja vaginale ose është e pamundur ose mbart rreziqe për bebin. Më poshtë mund të lexoni më shumë informacione lidhur me lindjen dhe llojet e saj.

Lindja natyrale

Lindja është kurorëzimi i gjithë kujdesit të treguar gjatë 9 muajve të shtatzanisë. Është momenti kur ju do të shihni fëmijën tuaj, të cilën e keni pritur me padurim. Ky moment nuk matet me sekonda, por me orë (6 deri në 12 orë). Nëse ju jeni të përgatitura dhe të informuara si duhet, këto orë nuk do t’i përjetoni me shumë ankth.

Lindja Premature

Lindja para kohe

Lindje parakohe quhet lindja e fetusit përpara javës së 37–të të shtatëzanisë, pavarësisht peshës fetale. Rreth 10 % e numrit total të lindjeve janë lindje përpara javës së 37-të.

Epiziotomia

Epiziotomia është një teknikë kirurgjikale e cila seksionon perineumin (zona midis vaginës dhe anusit). Ajo kryhet nga mjeku gjinekolog në momentin përpara se bebi të lindë. Teknika kryhet me anë të gërshërëve të epiziotomisë. Teknika paraprihet gjithnjë nga përdorimi i anestezisë lokale me lidokainë. Në rast se është instaluar anestezia epidurale që në fillim të lindjes, anestezia lokale mund të mos jetë e nevojshme.

C-Section

Lindja me operacion

Operacioni cezarian është një intervent kirurgjikal i cili rekomandohet në ato raste kur lindja natyrale nuk është e mundur ose kur paraqet rrezik për shëndetin / jetën e nënës dhe / ose të fetusit.

Lindja pa dhimbje

Anestezia epidurale

Anestezia epidurale është metoda më e mirë për të lehtësuar dhimbjen gjatë lindjes dhe femrat e preferojnë më shumë se çdo teknikë tjetër  anestezike.

Kordoni Ombilikal

Qelizat staminale

Kordoni ombilikal është një burim i pasur me dy lloje të stemave (qelizat burimore): qelizat staminale të gjakut dhe qelizat staminale e indit të kordonit ombilikal. Është provuar tashmë nga shumë studime dhe mijëra raste që qelizat e stemave të kordonit ombilikal mund të ndihmojnë në përmirësimin e shëndetit ose shpëtimin e jetës së femijes edhe shumë vite pas lindjes.

error: Content is protected !!