Shtatzania

Shtatzania

Të gjitha femrat shtatzana duan të dinë sa më shumë për zhvillimin dhe shëndetin e bebit të tyre. Përgjatë muajve të shtatzanisë janë të shumta pyetjet që lindin rreth ndjekjes dhe monitorizimit të shtatzanisë, ekografive, dietës, stilit të jetesës, aktivitetit fizik, sëmundjeve që mund të shoqërojnë shtatzaninë, mënyrës së lindjes dhe perudhës së lehonisë. Duke klikuar më poshtë në ikonat përkatëse do të gjeni informacionet e duhura në këtë drejtim.

Ndjekja e shtatzanisë

Analizat & Ekografitë

Monitorizimi i shtatzanisë është tërësia e konsultave & vizitave përgjatë shtatzanisë dhe përpara lindjes tek mjeku obstetër-gjinekolog me qëllim kontrollin e gjendjes shëndetësore të femrës shtatzanë, ecurinë e shtatzanisë dhe mirëqënien e fetusit.

Lindja

Në shumicën e rasteve lindja natyrale është plotësisht e mundur. Lindja me operacion cezarian rezervohet vetëm në raste të vecanta, kur lindja vaginale ose është e pamundur ose mbart rreziqe për bebin.

Ekografia e barrës

Ekoja Obstetrikale i referohet përdorimit të ultratingujve (valë tingujsh me frekuencë të lartë) për të vizualizuar dhe për rrjedhojë për të përcaktuar kushtet klinike të një gruaje shtatzanë dhe të embrionit ose fetusit të saj.

Anomalitë fetale

Depistimi dhe diagnoza prenatale e anomalive fetale përbën një problem me rëndësi për mjekësisë materno-fetale. Qëllimi është parandalimi i lindjes së një fetusi me potencial biologjik të reduktuar dhe që do të përbënte një barrë të rëndë për familjen & shoqërinë.

Barra me rrezik

Shtatzania me rrezik të lartë ndodh në ato raste kur situata apo probleme të ndryshme mjeksore e venë nënën dhe / ose bebin përballë një mundësie më të lartë se e zakonshmja për probleme shëndetësore ose lindje parakohe.

Infeksionet & Barra

Infeksionet gjatë shtatzanisë përbëjnë një shqetësim të madh për gruan shtatzanë, për efektin që ato mund të kenë në shëndetin e bebit.

Ushqimi me gji gjatë shtatzanisë

Shpesh herë fëmija i dytë vjen shumë shpejt. Ndërkohë aq janë duke ushqyer me gji fëmijën, mjaft femra mësojnë se janë sërish shtatzanë. Një lajm i bukur ky, por që sjell edhe një dilemë me vazhdimin apo jo të ushqimit me gji për fëmijën e parë? Në përgjithësi është pa rreziqe ushqimi me gji gjatë […]

Strijet e shtatzanisë

Strijet e shtatzanisë (Striae gravidarum) shfaqen gati në 90% të shtatzanave. Ato ndodhin për shkak të shtrirjes që pëson lëkura për shkak të rritjes së bebit dhe të rritjes së nivelit të hormoneve gjatë shtatzanisë. Më shpesh ndodhin në rastet e shtatzanave mbi peshë, tek ato që janë në moshë të re ose tek ato […]

Ekografia 3D & 4D

Çfarë është eko 3D/4D? Shumica e ekografive gjatë shtatzanisë shfaqin një imazh 2-dimensional. Kjo lloj ekografie ofron maksimumin e informacionit klinik që i nevojitet mjekut .Në ekon 3D, seksionet 2D rindërtohen në mënyrë dixhitale për të dhënë një pamje sa më reale (3D). Me ekon 4D, dimensioni i shtuar është koha, ndaj duket sikur pamjet [...]

Ekografia Morfologjike

Çfarë presupozon kontrolli ekografik në javët 18-22? Tashmë shumica e grave shtatzana e kryejnë kontrollin ekografik obstetrikal në javët 18-22 të shtatzënisë. Qëllimi i kontrollit në javën e 18-22 është që të kontrollohet nëse fëmija ka zhvillim normal. Zakonisht, ky quhet kontrolli ekografik i morfologjisë fetale ose kontrolli i anomalive fetale. Thjesht ekografi morfologjike fetale ose […]

Ekografia ne shtatzani

Ekoja Obstetrikale i referohet përdorimit të ultratingujve (valë tingujsh me frekuencë të lartë) për të vizualizuar dhe për rrjedhojë për të përcaktuar kushtet klinike të një gruaje shtatzanë dhe të embrionit ose fetusit të saj.Këto valë rregjistrohen dhe paraqiten si një imazh në kohë reale. Në procedurën e ekos nuk ka rrezatim të jonizuar Cilat [...]

Ekografia

Çfarë është ekografia? Ekografia (shkurt eko) përdor një sondë e cila përcon ultratinguj, valë zanore me frekuecë shumë më të lartë nga ajo që kap veshi i njeriut. Valët zanore kalojnë përmes lëkurës në brendësi të trupit dhe rikthehen sërish në sondë, dhe përmes fibrave optike kompjuteri në aparatin e ekografisë i shndërron këto valë [...]

NST

Non Stres Test Non-Stress test (testi pa stres) i fetusit është një test i thjeshtë, jo invaziv që kryhet në shtatzënitë mbi 28 javë. Testi quhet “pa stres” sepse gjatë tij nuk ushtrohet asnje stres mbi fetusin. Si kryhet NST? Testi kryhet duke vendosur një brez në barkun e nënës për të matur rrahjet e […]

Vaksina anti COVID-19 & Fertiliteti

Vaksinimi nuk është tabu. Prej dekadash femrat shtatzana janë vaksinuar për sëmundje të tjera infektive si gripi apo rubella, dhe nuk është konstatuar asnjë efekt negativ i tyre mbi fertilitetin e ardhshem. Për fat të keq, një nga legjendat që qarkullojnë on line është se kryerja e vaksinës COVID-19 mund të shkaktojë probleme me fertilitetitn [...]

Testet e shtatzanisë

Testet urinare të shtatzanisë janë një mënyrë e shpejtë, e lehtë dhe e saktë për të përcaktuar në se jeni apo jo shtatzanë. Ato nuk kushtojnë shumë dhe mund të gjenden në çdo farmaci. Si funksionojnë testet urinare të shtatzanisë? Testet urinare të shtatzanisë funksionojnë duke hetuar për praninë e një hormoni të quajtur human [...]

Kur duhet të kryhet kontrolli për talasemi?

Talasemia përbën një grup defektesh të trashëgueshme gjenetikisht të cilat shkaktojnë anemi të lindur. Rekomandohet që të gjitha femrat në moshë riprodhuese të kryejnë analizën e elektroforezës së hemoglobinës përpara ose në fillim të shtatzanisë në mënyrë që të shmanget mundësia e lindjes së fëmijëve me talasemi madhore.   Në rast se analiza tregon se […]

error: Content is protected !!