KrioprezervimiRuajtja në ngrirje

Krioprezervimi

Krioprezervimi (ruajtja në ngrirje) është një teknikë i cili përdoret në Riprodhimin Artificial (Fekondim In Vitro) për të ngrirë spermatozoidet, ovocitet ose embrionet humane. Arsyet se pse mund të kryejë krioprezervimi mund të jenë të ndryshme:

Embryo Freezing

Ruajtja e embrioneve në ngrirje

Me kriprezervim (ruajta në ngrirje) do të kuptojmë ruajtjen (prezervimin) e embrioneve që formohen gjatë procesit të Fertilizimit In Vitro në temperaturë shumë të ulët (krio). Krioprezervimi është një alternativë që ka rritur edhe më shumë shanset e suksesit për shtatzanë pas një cikli të vetëm IVF. Bebja e parë e lindur pasi ka qenë e ngrirë si embrion ka lindur në vitin 1984..

Egg Freezing

Ruajtja në ngrirje e vezëve

Një femër që ngrin vezët e bën këtë për arsye të ndryshme. Por të gjitha arsyet kanë një të përbashkët: femra nuk është gati për të patur një fëmijë dhe kërkon të shtyjë dhe ruajë mundësinë për tu bërë nënë në një moment më të përshtatshëm. Pra femra kërkon të fitojë kohë përballë situatave në të cilat mëmësia për të është ose e pamundur ose e vështirë.

Sperm Freezing

Ngrirja e spermës

Ngrirja dhe ruajtja e spermës është një procedurë gjatë së cilës spermatozoidet ngrihen dhe ruhen për një përdorim të mëvonshëm. Është një procedurë që zhvillohet me sukses që prej 40 vitesh. Ngrirja bëhet e mundur përmes azotit të lëngët që ofron temperature deri në -196°C. Në ëkëtë mënyrë spermatozoidet mund të ruhen për shumë vite duke ruajtur vitalitetin e tyre në nivele të kënaqëshme.

error: Content is protected !!