AMHAnti-Mullerian Hormone

AMH

AMH & Fertiliteti


AMH (Anti-Mullerian Hormone), është një hormon, matja e të cilit ka shumë rëndësi në vlerësimin e potencialit fertil tek femra. Kjo sepse AMH prodhohet direkt nga folikujt ovarianë (hapësirat në të cilët ruhen dhe zhvillohen vezët në vezore). Për rjedhojë dozimi i tij pasqyron rezervën folikulare tek femra.

Femrat me nivele të ulëta të AMH kanë një numër të reduktuar të folikujve antralë dhe për rrjedhojë një potencial fertil më të reduktuar. 

Dozimi i AMH mund të jetë me shumë vlerë tek femrat që duan të shtyjnë shtatzaninë (për shkak të studimeve, karierrës etj) dhe që duan të vlerësojnë potencialin e tyre fertil.

Çfarë është AMH ?

AMH (anti-mullerian hormone) është një hormon që prodhohet direkt nga folikujt ovarianë antralë. Për rjedhojë nivelet e AMH korrespondojnë me numrin e folikujve antralë në ovare. Është fakt që femrat me nivele të ulëta të AMH, prodhojnë më pak ovocite se sa femrat me nivele normale të AMH.

Si matet AMH?

Matja e AMH është një analizë e thjeshtë gjaku e cila mund të kryhet në cdo ditë të ciklit menstrual pasi nuk ndikohet nga ndryshimet hormonale të ciklit menstrual.

Interpretimi i rezultateve të AMH

AMH reduktohet me rritjen e moshës së femrës. Kjo shpjegohet me rënien e rezervës folikulare me kalimin e viteve. Nivele më të larta se norma shikohen në femrat me ovare PCO.

Përse mund të përdoret AMH?

  1. Për të vlerësuar potencialin fertil dhe përgjigjen e vezoreve gjatë stimulimit për IVF. Nivelet e AMH korrelojnë me numrin e folikujve antralë. Janë pikërisht këta folikuj që do të stimulohen gjatë IVF. AMH do të na ndihmojë për të përcaktuar më mirë dozën e stimulimeve gjatë stimulimit ovarian për IVF. Femrat me nivele të ulëta të AMH kanë shumë mundësi të jenë poor responder. Femrat me nivele të larta të AMH (>3 ng/ml) si ato që janë me PCO, kanë tendencën për hiperstimulim.
  2. Për të vlerësuar “plakjen” e vezoreve. Reduktimi i numrit të folikujve antralë sinjalizohet nga rënia e nivelit të AMH.

A mat AMH edhe cilësinë e vezëve?

Jo!

AMH nuk mat dot cilësinë e vezëve. Ajo është vetëm një vlerësim sasior i rezervës ovariane.

error: Content is protected !!