Category: Analiza & EgzaminimeHisteroSalpingoGrafia

HSG

Që një spermatozoid të fertilizojë vezën duhet që aparati gjenital femëror të jetë i kalueshëm në të gjithë gjatësinë e tij. Çdo defekt që dëmton kalu [...]

Read More
error: Content is protected !!