Përllogaritni ditën e lindjes

Përllogaritni ditën e lindjes

Ju mund të llogarisni datat më të rëndësishme të shtatzanisë duke përdorur kalkulatorin e mëposhtëm. Për këtë ju duhet vetëm të vendosni ditën e parë të menstruacioneve të fundit dhe kalkulatori do të llogarisë në mënyrë automatike ditën e mundshme të koncepsionit (ngjizjes), ditën e mundshme të lindjes dhe shumë data të tjera të rëndësishme të 9 mujorit të shtatzanisë.

Kalkulatori i shtatzanisë :

Dita e parë e menstruacioneve të fundit (LMP) :

Dita e mundshme e koncepsionit :

( ≈ 2 javë pas LMP )

Mosha e fetusit sot :

Weeks Days

Koha më e mirë për NT :

( 12 javë 3 ditë - 13 javë 3 ditë )

Koha më e mirë për ekografine morfologjike :

Dita e mundshme e lindjes (40 javë) :

On , you will be weeks days pregnant.

Previous Ultrasound Date and Foetal Age On That Day :

Weeks Days
error: Content is protected !!