Përllogaritni ditën e lindjes

Përllogaritni ditën e lindjes

Ju mund të llogarisni datat më të rëndësishme të shtatzanisë duke përdorur kalkulatorin e mëposhtëm. Për këtë ju duhet vetëm të vendosni ditën e parë të menstruacioneve të fundit dhe kalkulatori do të llogarisë në mënyrë automatike ditën e mundshme të koncepsionit (ngjizjes), ditën e mundshme të lindjes dhe shumë data të tjera të rëndësishme të 9 mujorit të shtatzanisë.

Përllogarisni ditën e lindjes së bebit :

Dita e 1-rë e ciklit të fundit menstrual :

Dita e përfarërt e koncepsionit (ngjizjes) do të jetë :

( ≈2 javë pas fillimit të menstruacioneve të fundit )

Mosha e fetusit në datën e sotme :

Weeks Days

Momenti më i përshtatshëm për ekografinë NT & Bi-Test-in (kontrolli për sindr. Down) :

( 12 javë 3 ditë deri në 13 javë 3 ditë )

19 Javë / Ekografia morfologjike :

Dita e mundshme e lindjes (Kur shtatzania mbush 40 javë) :

On , you will be weeks days pregnant.

Previous Ultrasound Date and Foetal Age On That Day :

Weeks Days
error: Content is protected !!