TV

TV

Përzgjedhja embrioneve me “Time Lapse” (2018)

Ngrirja e vezeve (2019)

Departamenti i Mjekësisë Riprodhuese dhe Fertilizimit In Vitro në Spitalin Amerikan

Lindje në moshën 56 vjeçare (2013)

Bashke me pacientet ne Top Channel (2012)

error: Content is protected !!