GardnerelaBakterioza Vaginale (Gardnerela)

Gardnerela

Çfarë është?


Bakterioza vaginale është një infeksion vaginal, gjatë të cilit një nga bakteriet që përbën florën vaginale normale rritet në mënyrë të pakontrolluar duke zënë vendin e bacilit Duoderlein (bakter saprofit, pra “i mirë”) në ekosistemin vaginal.

Cilat janë shenjat e këtij infeksioni?


Shenja më karakteristike është sekrecioni vaginal anormal, me ngjyrë të verdhë-jeshile dhe me aromë të ngjajshme me atë të peshkut. Një tjetër karakteristikë e infeksionit me gardnerela është mungesa e pruritit vaginal.

Si mjekohet Gardnerela (bakterioza vaginale)?


Mjekimi më i zgjedhur është ai me antibiotikë: klindamicinë (më i shtrenjtë) ose metronidazol (më i lirë).

A duhet të mjekohet edhe partneri?


Megjithëse bakterioza vaginale nuk konsiderohet si SST (sëmundje seksualisht e transmetueshme, është e nevojshme trajtimi i partnerit. Gardnerela mund të transmetohet edhe gjatë kontaktit seksual. Likidi seminal duke ulur ph e vaginës krijon kushte të favorshme për zhvillimin e gardnerelës. Gjatë kohës që zgjat mjekimi raportet seksuale duhet të jenë të mbrojtura me prezervativë.

Çfarë komplikacionesh mund të japë bakterioza vaginale?


Një pjesë e studimeve raportojnë një rritje të rrezikut për lindje para kohe tek shtatzanat që kanë infeksion me gardnerela gjatë shtatzanisë. Megjithatë ky përfundim nuk pranohet nga të gjithë studiuesit.

error: Content is protected !!