Bi-Test & Triple-Test

Bi-Test & Triple-Test

Bi-Test (Double Test) dhe Triple Test jane analiza biokimike te cilat kryhen me qellim vleresimin e probabilitetit per anomalite kromozomiale fetale. Ato nuk duhet të interpretohen të vetme dhe pa u shoqëruar me rezultatin e ekografisë.

 

Bi – Test (Double – Test)


 • Çfarë është? Double-Test ose Bi-Test është një test depistues që kryhet në Tremujorin I të shtatzanisë. Kuptohet që nga emri që përmban fjalën double apo bi që bëhet fjale për 2 parametra që maten. Ky test presupozon një analizë të thjeshtë gjaku që duhet të kryejë shtatzana në ditën që kryen ekografinë për translucencën nukale. Quhet ndryshe edhe depistim biokimik në Tremujorin I. Parametrat që mat Bi-Testi janë: free β-hCG dhe PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A).  Kombinimi i të dy këtyre parametrave në vlerësimin e rrezikut për sindromë Down (apo anomali të tjera kromozomiale) është më sensitiv në depistim nga përdorimi vetëm i njërit prej tyre. Kur mosha materne kombinohet me rezultatet që jep Bi Testi, aftësia depistuese për sindromë Down arrin 60 – 65 % me një fals-pozitivitet 5 %.
 • Kur kryhet? Bi Test kryhet midis javës 11 dhe 14 të shtatzanisë.
 • Çfarë mat? Rrezikun për anomali kromozomiale: sindromë Down (trizomia 21), Sindroma Edwards (trizomia 18), sindroma Pattay (trizomia 13).
 • Avantazhet ndaj Triple Test-it?
  • Sensitiveitet më të lartë për anomalitë e mësipërme.
  • Kryhet më herët.

Triple Test


 • Çfarë është? Triple-Test është një test depistues që kryhet në Tremujorin II të shtatzanisë. Parametrat që mat janë Alfa-fetoproteinës (AFP), HCG dhe Estrioli. Duke kombinuar rreziqet relative që burojnë nga dozimi i këtyre parametrave me riskun që buron nga mosha materne u arrit të përmirësohet aftësia depistuese për fetuset Down. Ky kombinim quhet ndryshe dhe triple test.
 • Megjithë tendencën e sotme që depistimi për trizominë 21 (sindroma Down) të zhvendoset drejt Tremujorit I (Bi-test, NIPT), Triple test-i vazhdon ende tw ketw njw vend, sidomos tek pacientet qw paraqiten pwr monitorizimin e shtatzanisw vetwm nw tremujorin II. Në këtë grup popullate, Triple-test arrin të identifikojë ≈ 60% të shtatzanive si shtatzani me risk të lartë për sindromë Down.
 • Kur kryhet?  Triple test zakonisht kryhet në intervalin e moshës gestacionale MG = 15-20 javë, por është më sensibël në MG = 16-18 javë. Ashtu si dhe në depistimin e Tremujorit I, edhe këtu duhet përcaktuar saktë mosha gestacionale përndryshe do të kemi përllogaritje jo të saktë të riskut. Ky test në radhë të parë shërben për depistimin e trizomisë 21 (sindroma Down) dhe spinës bifida (defekt i tubit neural), dhe më pak për depistimin e trizomisë 18. Ndaj defekteve të tjera kromozomiale ky test nuk është shumë efikas.
 • Çfarë mat? Rrezikun për anomali kromozomiale: sindromë Down (trizomia 21) dhe defekte të tubit neural (spina bifida).
error: Content is protected !!