VAZEKTOMIA

VAZEKTOMIA

Jo tĕ gjitha metodat e kontracepsionit drejtohen tek femra. Njĕ nga format mĕ tĕ rralla tĕ kontracepsionit ĕshtĕ edhe vasektomia tek meshkujt. Gjatĕ kĕsaj teknike, vas deferens (kanalet qĕ bĕjnĕ tĕ mundur transportin e spermĕs nga testikujt nĕ penis) kĕputet / lidhet. Ĕshtĕ njĕ teknikĕ kontracepsioni qĕ pĕrdoret rrallĕ dhe qĕ zakonisht zgjidhet nga meshkujt qĕ kanĕ 2-3 fĕmijĕ.

Megjithatĕ njĕ pjesĕ e kĕtyre meshkujve ndĕrrojnĕ mendim pĕr kĕtĕ teknikĕ permanente kontracepsioni dhe kĕrkojnĕ tĕ kenĕ sĕrish mundĕsinĕ pĕr tu bĕrĕ prindĕr. Kjo arrihet pĕrmes teknikĕs sĕ korrigjimit tĕ vasektomisĕ e cila mundĕson bashkimin e pjesĕve tĕ kĕputura tĕ vas deferens. Ĕshtĕ teknikĕ kirurgjikale e cila kryhet nga mjekĕt urologĕ tĕ specializuar nĕ kĕtĕ drejtim.

error: Content is protected !!