Kontracepsioni

Kontracepsioni

Janë të shumta mënyrat e e parandalimit të një shtatzanie të padëshiruar. Marrja e informacionit të duhur lidhur me avantazhet dhe dizavantazhet e secilës është më se e nevojshme për të shnagur përdorimin pa kriter. Më poshtë mund të klikoni për më shumë informacion mbi metodat e ndryshme të kontracepsionit.

Kontraceptivët oralë

Prezervativi (Kondom)

Sterile-ja

Vazektomia

error: Content is protected !!