Ekografia MorfologjikeKontrolli ekografik i morfologjisë fetale

Çfarë presupozon kontrolli ekografik në javët 18-22?


Tashmë shumica e grave shtatzana e kryejnë kontrollin ekografik obstetrikal në javët 18-22 të shtatzënisë. Qëllimi i kontrollit në javën e 18-22 është që të kontrollohet nëse fëmija ka zhvillim normal. Zakonisht, ky quhet kontrolli ekografik i morfologjisë fetale ose kontrolli i anomalive fetale. Thjesht ekografi morfologjike fetale ose ekografia e anomalive.

Ky kontroll kryhet me qëllim që të shihet nëse ka anomali të rritjes dhe zhvillimit strukturor të fëmijës, si spina bifida (shtylla e hapur kurrizore) ose anomali të zemrës dhe për të kontrolluar pozicionin e placentës.

Për një shtatzanë, të shohë fëmijën në ekran është moment mjaft entuziazmues dhe emocional. Partneri dhe fëmijët e tjerë janë të mirëpritur për të ndarë këtë përvojë me të. Shumë çifte duan të dine seksin e femijes se tyre dhe të marrin disa foto. Është me rëndësi, sidoqoftë, të kihet parasysh se qëllimi kryesor i këtij kontrolli është të shihet nëse ka anomali.

A duhet cdo paciente të kryejë një kontroll në javët 18-22?


Asnjë kontroll obstetrikal nuk është i detyrueshëm gjatë shtatzënisë. Është pacientja që zgjedh. Por rekomandimet janë që çdo femër shtatzanë duhet ti nënshtrohet një ekografie të tillë..

Çfarë do të mund të shihet?


Nëse nuk është kryer ende ndonjë ekografi gjatë kësaj shtatzënie, mjeku obstetër fillimisht do të shohë nëse keni vetëm një fëmijë dhe do t’ju konfirmojë datën kur do të lindni. Ai do të tregojë rrahjet e zemrës dhe pjesë të fëmijës, si fytyra dhe duart, përpara se ta shohë fëmijën me hollësi. Ekografia morfologjike zgjat rreth 15-20 minuta.

Çfarë kontrollohet në kontrollin e javëve 18-22?


Gjatë kësaj ekografie ekzaminohet fetusi nnë mënyrë të detajuar nga lartë poshtë. Organet e brendshme të bebes ekzaminohen nëpërmjet seksioneve tërthore / longitudinale / oblike, të cilat janë të vështira për t’u kuptuar nga pacientja.

Përvec kontrollit të organeve, kryhen matjet e perimetrit të kokës (HC) dhe diametrit biparietal (BPD), së bashku me perimetrin abdominal (AC) dhe gjatësinë e femurit apo kockën e kofshës (FL) për t’u siguruar për zhvillimin normal të fëmijës dhe që përmasat janë në përputhje me moshën e shtatzënisë.

Çfarë hollësi të tjera mund të kontrollohen?


Nëse ka një historik lindjesh të parakohshme apo një abort në fazë të vonë, mund të kryhet një kontroll per matjen e gjatesise se qafes se mitres nëpërmjet ekos transvaginale.

Cilat anomali mund të shihen nga ekografia e javëve 18-22?


Rreth gjysma e të gjitha anomalive madhore do të shihet gjatë kontrollit në eko, ndërsa gjysma tjetër jo. Ndaj, edhe nëse kontrolli rezulton normal, ka një mundësi të vogël që bebja ende të ketë një problem. Disa probleme, si defektet në zemër dhe bllokimet e zorrëve mund të mos jenë të dukshme deri në fund të shtatzënisë.

E tregon ekografia seksin e fëmijës?


Pas javës së 14-të, seksi i fëmijës është shpesh i qartë, kështu që mund të duket gjatë ekografisë morfologjike.

Categories : Blogu i shtatzanisë
error: Content is protected !!