IVF heterolog

IVF heterolog

Ka forma të ndyshme të Riprodhimit të Asistuar, dhe IVF heterolog është një prej tyre. Në IVF homolog, fertilizimi ndodh me ovocitet dhe spermatozoidet e çiftit, ndërkohë që në IVF heterolog kemi ose vezë ose spermë të dhuruar nga një përson i tretë.

Dhurimi i vezëve

Dhurimi i spermës

error: Content is protected !!