IVF heterolog

IVF heterolog

IVF heterolog është një nga format e shumta të Riprodhimit të Asistuar. Në IVF homolog, fertilizimi ndodh me ovocitet dhe spermatozoidet e çiftit, ndërkohë që në IVF heterolog kemi ose vezë ose spermë të dhuruar nga një përson i tretë.

Dhurimi i vezëve

Dhurimi i spermës

Dhurimi i embrioneve