Kanceri te femrat

Kanceri te femrat

Kanceri është një sëmundje e qelizave të cilat janë edhe “blloqet” me të cilat ndërtohet organizmi i njeriut. Qelizat e trupit të njeriut kontrollohen në funksionin e tyre nga gjenet. Të gjithë llojet e kancerit fillojnë për shkak të problemeve (të shkaktuara nga faktorë të ndryshëm) në funksionin e këtyre gjeneve.

Në shumicën e kohës trupi i njeriut mund ti korrigjojë këto difekte në mënyrë spontane. Por, në disa raste kjo nuk ndodh, duke bërë që këto qeliza të rriten në mënyrë të pandalshme. Kjo shkakton shfaqjen e tumoreve.

Ky është një përkufizim shumë sipërfaqësor për të gjithë llojet e kancerit. Janë të shumtë llojet e kancerit dhe të shumta llojet e trajtmit të cilat bëjnë të mundur shërimin ose të paktën ngadalësimin e rritjes së tyre.

Edhe për kancerin vlen e njëjta aksiomë si edhe për sëmundjet e ndryshme: të parandalosh është më mirë se sa të trajtosh. Është parë se kontrolli periodik tek mjeku gjinekolog bën të mundur që shumica e llojeve të kancerit të kapen në faza të hershme kur trajtmi është shumë efikas dhe të pretendohet deri edhe shërimi i plotë. Ndër llojet e kancerit që prekin më shpesh sferën genitale tek femrat janë:

Kanceri Cervikal

Kanceri Ovarian

Kanceri Endometrial

Kanceri mamar

Ruajtja e fertilitetit tek femrat me kancer

error: Content is protected !!