Kur duhet të drejtohemi tek mjeku për infertilitet?

Kur duhet të drejtohemi tek mjeku për infertilitetKjo është një temë me shumë rëndësi për shoqërinë tonë pasi abuzohet shumë në këtë drejtim. Në shumë raste çiftet kanë marrë mjekim pa qenë e nevojshme vetëm për faktin se janë drejtuar tek mjeku shumë më herët nga sa nevojitet, ose jane trajtuar me heret se c’duhet.

Në rast se partneri femër ka një moshë < 35 vjeçe, atëherë çifti duhet të drejtohet tek mjeku vetëm nqs shtatzania vonon më shumë se 12 muaj. Kjo bazohet në faktin se 90% e këtyre çifteve do të arrijnë shtatzaninë e dëshiruar në mënyrë natyrale dhe pa nevojën e mjekut brenda intervalit 12 mujor.

Në rast se partneri femër ka një moshë ≥ 35 vjeçe, atëherë çifti duhet të drejtohet tek mjeku vetëm nqs shtatzania vonon më shumë se 6 muaj.

Për çiftet në të cilat partneri femër është në moshë ≥ 40 vjece, atëherë ato duhet të drejtohen tek mjeku në rastet kur shtatzania vonon më shumë se 3 muaj.

Categories : Blogu i fertilitetit
error: Content is protected !!