Pap – TestiTesti Papanikolau

Çfarë është Pap – Test-i


Pap Test-i është një test (analizë) që kontrollon për ndryshimet në qelizat e qafës së uterusit. Qafa e uterusit (cerviksi) është pjesa fundore e uterusit (mitrës). Pap Test-i mund të tregojë nëse ka një infeksion, qeliza jo normale të qafës së mitrës ose kancer të saj.

Përse duhet Pap Test-i?

Pap Testi mund të shpëtojë jetën tuaj. Pap Test-i i rregullt është gjëja më e mirë që mund të bëni për të parandaluar kancerin e qafës së mitrës. Ai mund të zbulojw shenjat më të hershme të kancerit të qafës së mitrës. Nëse kapet herët, shansi për të kuruar është shumë i lartë. Pap Test-i gjithashtu mund të zbulojw edhe gjendjet prekanceroze (qeliza jo normale të qafës së mitrws të cilat mund të kthehen në qeliza malinje). Trajtimi i këtyre të fundit mund të parandalojë zhvillimin e shumë rasteve të kancerit të qafës së mitrës. Në fakt, Pap Test-et e rregullta kanë çuar në uljen e numrit të rasteve të kancerit të cerviksit dhe vdekjeve në botën e civilizuar.

A është i domosdoshëm Pap Test-i për të gjitha gratë?


Është e rëndësishme për të gjitha gratë që të bëjnë Pap Test, së bashku me ekzaminimin e pelvisit (i ashtuquajturi ekzaminim gjinekologjik), si pjesë e kujdesit të tyre shëndetësor rutinë. Ju duhet një Pap Test nëse jeni:

 • ≥ 21 vjeç
 • < 21 vjeç dhe nqs keni ≥ 3 vite jetë seksuale aktive

Nuk ka limit moshe për Pap Test-in. Edhe gratë që janë në menopauzë kanë nevojë për testime të rregullta. Gratë e moshës 65 deri 70 vjeç mund të diskutojnë me mjekun gjinekolog nëse duhet të ndalojnë së bëri Pap Test-et, pas të paktën 3 rezultateve normale dhe në 10 vitet e fundit asnjë rezultat jo normal.

Sa shpesh duhet kryer Pap Testi?


Kjo varet nga mosha juaj dhe historia shëndetësore. Rregullat kryesore janë si vijon:

 • Nëse jeni < 30 vjeçe, duhet të kryeni Pap Test çdo vit
 • Nëse jeni ≥ 30 vjeçe dhe keni patur 3 Pap Test-e normale për 3 vite rresht, atëherë Pap test rekomandohet të kryhet çdo 2 – 3 vite.
 • Nëse jeni ≥ 65 vjeçe dhe keni patur të paktën 3 Pap Test-e normale në 10 vitet e fundit, atëherë mund të rekomandohet edhe moskryerja më e Pap test-it.

Duhet të bëni Pap Test çdo vit pavarësisht moshës suaj, nëse:


 • Keni sistemin imun të dobësuar si rezultat i transplantit të organeve, kimioterapisë, ose përdorimit të steroideve
 • Nëna juaj është ekspozuar ndaj dietilstilbestrolit gjatë shtatzanisë

I jam nënshtruar histerektomisë; Më duhet ende Pap testi?


Varet nga lloji i histerektomisë (interventi kirurgjikal që heq mitrën) dhe historiku i shëndetit tuaj. Zakonisht gjatë histerektomisë, cerviksi (qafa e mitrës) hiqet bashkë me uterusin. Kjo quhet histerektomi totale. Gratë që kanë bërë histerektomi totale për shkaqe jokanceroze, nuk kanë më nevojë për Pap Test. Gratë që kanë bërë histerektomi për shkak të qelizave jonormale ose kancerit gjenital, duhet të testohen çdo vit për kancerin e vaginës deri sa të kenë 3 teste normale njëri pas tjetrit. Gratë që kanë hequr uterusin (mitrën) dhe kanë ende cerviksin duhet të bëjnë Pap Test-e të rregullta.

Si ta reduktoj shansin për të zhvilluar kancer të qafës së mitrës?


Përveç Pap Test-eve të rregullta, mënyra më e mirë për të evituar kancerin e cerviksit, është të mos prekeni nga Human Papiloma Virus (HPV). Ai është shkaku kryesor i kancerit të cerviksit. HPV është njëkohësisht dhe një nga infeksionet më  të shpeshta seksualisht të transmetueshme. Kështu, një grua ka rrezikshmëri për të zhvilluar kancer të cerviksit nëse ajo:

Si do ta di nëse kam HPV?


Shumë gra nuk e marrin vesh kurrë nëse e kanë apo jo HPV. Zakonisht ky virus qëndron i fshehur dhe nuk shfaq simptoma. Në disa raste, HPV shkakton ndryshime në qelizat e cerviksit. Dhe është Pap Test-i ai që i pikas këto ndryshime.

Si të përgatitemi për Pap Test?


Disa gjëra mund të shkaktojnë  rezultat të gabuar të testit duke i fshehur qelizat jo normale të cerviksit. Kështu që ne si gjinekologë sugjerojmë që për 2 ditë përpara testit, pacientet të shmangin:

 • dushin
 • përdorimin e tamponëve
 • përdorimin e kremërave vaginale dhe medikamenteve
 • përdorimin e deodorantëve ose pudrave vaginale
 • marrëdhëniet seksuale

Kur mund të bëj Pap Test?


Pap Test mund të kryhet në çdo dite të ciklit menstrual pas menstruacioneve. Pra mjafton që femra mos të jetë me menstruacione.

Kur mund t’i marr rezultatet e Pap Test-it?


Zakonisht duhen 2-3 javë për të marrë rezultatin e Pap Test-it. Në shumicën e rasteve, rezultatet janë normale. Ka disa arsye për rezultatet jo normale të Pap testit. Zakonisht, jo gjithmonë do të thotë se keni kancer.

Çfarë nënkupton rezultati anormal i Pap Testit?


Është e frikshme të dëgjosh që rezultati i Pap Test-it është anormal. Por ky rezultat zakonisht nuk do të thotë se pacientja ka kancer. Më shpesh është një problem i vogël me cerviksin. Disa qeliza anormale të cilat mund të kthehen në kancer. Nga trajtimi i këtyre qelizave jo të shëndetshme, pothuajse të gjitha rastet e kancerit mund të parandalohen.

Sa i saktë është Pap Test-it?


Pap Test-et nuk janë 100% të saktë. Mund të ndodhin rezultate fals pozitivë dhe fals negativë. Një rezultat fals pozitiv është  kur një pacienteje i thuhet që ka qeliza anormale, por në të vërtetë janë qeliza normale. Rezultati fals negativ vonon zbulimin dhe trajtimin e këtyre qelizave jo të shëndetshme. Por kryerja rregullisht e Pap Test-it, rrit shanset për të gjetur çdo problem të mundshëm. Nëse qelizat anormale nuk janë kapur në Pap Test, patjetër që do të kapen në Pap Test-in e rradhës tjetër.

Çfarë duhet të di rreth Human Papiloma Virus (HPV)?


HPV është shkaku kryesor i kancerit të cerviksit dhe njëkohësisht dhe një  nga infeksionet më  të shpeshta seksualisht të transmetueshme. HPV janë një grup me më shumë se 100 viruse të ndryshme.

 • Rreth 40 lloje HPV përhapen gjatë kryerjes së marrëdhënieve seksuale.
 • Disa lloje HPV mund të shkaktojnë kancer nëse nuk trajtohen.
 • Rreth 75 % e personave me jetë seksuale aktive infektohen me HPV gjatë jetës së tyre.
 • Meqënëse HPV nuk jep simptoma, nuk mund të kuptohet nëse je infektuar.
Categories : Analiza & Egzaminime
error: Content is protected !!