Lindja

Lindja

Shtatzanat mund të kenë shumë të panjohura lidhur me procesin e lindjes, sidomos kur bëhet fjalë për bebin e parë. Në shumicën e rasteve lindja natyrale është plotësisht e mundur. Lindja me operacion cezarian rezervohet vetëm në raste të vecanta, kur lindja vaginale ose është e pamundur ose mbart rreziqe për bebin. Më poshtë mund të lexoni më shumë informacione lidhur me lindjen dhe llojet e saj.

Lindja Natyrale

Operacioni Cezarian

Lindja Premature

Qelizat e kordonit

Lindja pa dhimbje

error: Content is protected !!