ICSIIntracytoplasmic Sperm Injection

ICSI

Çfarë është ICSI?


Intracytoplasmic sperm injection – ICSI quhet ndryshe edhe mikroinjeksion (mikromanipulim) pasi përfshin injeksionin e një spermatozoidi të vetëm në brendësi të qelizës vezë (ovocit). Teknika si fillim është zhvilluar për tu ardhur në ndihmë çifteve infertile me probleme serioze të infertilitetit mashkullor apo çifteve që kanë pasur dështime në fekondimin e vezëve në ciklet e mëparshme të Fertilizimit In Vitro (IVF). Kjo proçedurë anashkalon mjat pengesa në procesin e fekondimit dhe u lejon çifteve me problemet e mësipërme të kenë një shpresë reale për të patur ovocite të fekonduara (embrione).

ICSI paraprihet nga stimulimi ovarian (i vezoreve) me medikamente (tableta dhe / ose injeksione) me qëllim rritjen dhe maturimin e shumë vezëve. Në fund të proçesit të stimulimit, vezët aspirohen përmes proçedurës së aspirimit të vezëve (Oocyte Pick Up – OPU) e cila kryhet përmes ekografisë transvaginale dhe nën anestezi (pra pacientja nuk ndjen dhimbje).

Pas aspirimit, vezët ruhen në inkubatorët e laboratorit të embriologjisë në kushte thuajse identike me ato fiziologjike. Sperma përpunohet më pas përmes proçeseve specifike të cilat i lejojnë embriologut të zgjedhë spermatozoidet e gjalla (qoftë edhe sikur këto të jenë në numër shumë të pakët apo edhe të palëvizshëm). Pas identifikimit të spermatozoideve, ato injektohen përmes një age speciale në brendësi të qelizës vezë.

ICSI vs IVF klasik


Nqs në IVF klasik (ose konvencional), veza (ovociti) vendosej në një epruvetë me 1000-1500 spermatozoide për tu fertilizuar (në mënyrë spontane nga njeri prej këtyre spermatozoideve), gjatë ICSI-t, spermatozoidi injektohet direkt nën drejtimin e embriologut në brendësi të ovocitit (vezës). Pra ICSI vlen edhe për ato raste kur numri i qelizave spermatozoide është shumë i vogël.

ICSI u ka dhënë shpresë edhe rasteve të rënda të infertilitetit mashkullor. Këtu përfshihen rastet me një numër shumë të vogël spermatozoidesh apo me spermatozoide të palëvizshëm apo jo të formuar plotësisht. Një pjesë e meshkujve me azoospermi, mund të behen prindër përmes IVF me ICSI.

ICSI - Skematik

ICSI real

Për cilat raste duhet të konsiderohet ICSI?


ICSI duhet të jetë zgjedhja e vetme në rastet me infertilitet mashkullor (rastet me përqëndrim, morfologji apo lëvizshmëri të reduktuar të spermatozoideve, rasteve me spermatozoide të ektraktuara nga teknikat kirurgjikale të ektraksionit të spermës tek meshkujt me azoospermi etj). Megjithatë ICSI duhet të konsiderohet edhe përtej rasteve me infertilitet mashkullor si psh:

  • Fekondime jo të kënaqshme të ovociteve përmes teknikës klasike të Fertilizimit In Vitro
  • Spermiogramë me variacione në kohë
  • Infertilitet i pashpjegueshëm

Fakt është që shumica e klinikavepërdorim gjithnjë e më shumë ICSI për shumicën e çifteve që u drejtohen Fertilizimit In Vitro. Nga ana tjetër, edheshumica e cifteve që u drejtohen Fertilizimit In Vitro zgjedhin ICSI dhe jo fertilizimin klasik pasi janë të ndërgjegjshëm për mundësinë më të lartë për sukses edhe nqs nuk kanë indikacionet e mësipërme.

Megjithatë, është e rëndësishme të mos harrojmë se për shumë çifte me parametra normalë të spermës, shanset e fekondimit të ovociteve (vezeve) përmes teknikës klasike të Fertilizimit In Vitro janë maksimale duke mos patur nevojën për ICSI.

Sa sukses ka ICSI-i?


ICSI arrin tu ofrojë shanse fekondimi deri në 80% të vezëve të injektuara. Shanse fekondimi (fertilisation rate) duhet të kuptojmë se sa vezë pas injeksionit (të spermatozoidit) shndërrohen në embrione. Këto shanse fertilizimi janë ekuivalente me rastet e fekondimit me spermë normale. Po ashtu edhe shanset për shtatzani (pregnancy rate) janë të krahasueshme me ato në rastet e Fertilizimit In Vitro në çiftet që nuk kanë probleme me spermën.

Ka ndonjë diferencë në cilësi mes embrioneve apo shanseve për shtatzani mes IVF me ICSI dhe IVF klasik?


Nuk duket të ketë ndonjë diferencë mes cilësisë së embrioneve apo shanseve për shtatzani mes Fertilizimit In Vitro me ICSI dhe Fertilizimit In Vitro klasik.

Kush? Ku?


ICSI mund dhe duhet të kryhet vetëm nga embriologë me eksperiencën e duhur dhe vetëm në qendrat moderne të fertilitetit.

Kur është kryer për herë të parë?


Mikro-manipulimi ose intra-citoplazmatik sperm injection (ICSI) është një teknikë e cila është realizuar për herë të parë në 1991 nga .Gianpiero Palermo. Kjo teknikë është një nga revolucionet më të mëdha në erën e Fertilizimit In Vitro (IVF).

error: Content is protected !!