Infertiliteti: Kur duhet të drejtohemi tek mjeku?

Kjo është një temë me shumë rëndësi për shoqërinë tonë pasi abuzohet shumë në këtë drejtim. Në shumë raste ciftet kanë marrë mjekim pa qenë e nevojshme vetëm për faktin se janë drejtuar tek mjeku shumë më herët nga sa nevojitet. Në rast se partneri femër ka një moshë... Lexo me shume »

UTERUSI BIKORN

~~A bicornuate uterus or bicornate uterus (from the Latin cornū, meaning "horn"), commonly referred to as a "heart-shaped" uterus,... Lexo me shume »

INFERTILITETI

Çfarë është infertiliteti? Infertiliteti përkufizohet si pamundësia e një cifti për të arritur një shtatzani pas 12 muajve të kontakteve seksuale të pambrojtura. Infertiliteti është një sëmundje e sistemit riprodhues që çrregullon funksionin më bazik të njeriut: riprodhimin. Ko... Lexo me shume »

Translucenca Nukale

Transluçenca nukale (NT – Nuchal translucency) përfaqëson koleksionin fiziologjik (normal) të likidit në zonën e zverkut të fetusit në intervalin kohor nga mosha gestacionale (e barrës) 11 javë në moshën gestacionale 14 javë. Prej vitesh është bërë e njohur tashmë se TN më e rr... Lexo me shume »

Sindroma Down dhe anomalite kromozomiale

Sindroma Down dhe defektet kromozomiale Qelizat e trupi të njeriut, normalisht e kanë materialin gjenetik të organizuar në 46 kromozome. Në rastet me anomali kromozomiale kemi një devijim nga ky aspekt normal. Devijimet në anomalitë kromozomiale mund të prekin numrin e kromozomeve (më pa... Lexo me shume »