Fertilizim In Vitro ... Kur?

Ne shumicen e rasteve IVF indikohet per te trajtuar infertilitetin. Megjithate, ne nje pjese te vogel te rasteve, Fertilizimi In Vitro indikohet edhe ne rastet me anomali gjenetike kur kerkohet lindja e nje femije pa anomali gjnetike apo kur kerkohet trajtim per kancer apo semundje te tjera. Kur tu... Lexo me shume »

Ekstraksioni kirurgjikal i spermes

Ekstraksioni kirurgjikal i spermës mund të jetë një opsion trajtimi për meshkujt me: Një bllokim në vas deferens (kanalet që janë përgjegjëse për transportin e spermës nga testikujt në penis). Ky bllokim mund të ndodhë për shkak të traumave apo infeksioneve të ndryshme. Munges... Lexo me shume »

Shpenzimet ne Fertilizim In Vitro

Çmimet në proçedurat e Fertilizimit In Vitro variojnë në mënyrë të konsiderueshme. Ky variacion varet nga kërkesat specifike për secilin rast, nga politika financiare dhe lokalizimi i vetë klinikës apo spitalit që ofron këtë shërbim. Kur të merrni një shifër paraprake mbi kuotën... Lexo me shume »

Beta-hCG pozitive … po pastaj?

Beta-hCG quhet ndryshe edhe hormoni i shtatzanisë, sepse në cdo moment që ky hormon është i pranishëm në gjakun e një femre, ajo femër konsiderohet shtatzanë. Ka edhe të tjera skenare (më të rralla) në të cilat beta-hCG mund të jetë e pranishme në gjakun e femrës, por këto skenar... Lexo me shume »

Si mund të ndodhë shtatzania jashtë mitre pas Fertilizimit In Vitro?

Sa shpesh mund të ndodhë? Shpeshtësia e një barre jashtë mitre pas një cikli IVF varion nga 0.5 në 3%, vlerë kjo 3 – 4 herë më e lartë se në rastet e shtatzanive natyrale. Dikur, kjo e fundit ka qenë më e lartë, por kryerja e transfertës së embrioneve nën drejtimin e ekografi... Lexo me shume »