Triple Test

Depistimi biokimik për anomalitë në Tremujorin II Depistimi biokimik për sindromën Down tek shtatzanat me risk të ulët (mosha < 35 vjeç) filloi të aplikohej në vitet ‘80 të shekullit të kaluar duke dozuar në gjakun e shtatzanës tre përbërës: Alfa-fetoproteinës (AFP) HCG E... Lexo me shume »

Double Test (Bi Test)

Double-Test ose Bi-Test është një test depistues që kryhet në tremujorin I të shtatzanisë. Kuptohet që nga emri që përmban fjalën double apo bi që bëhet fjale për 2 parametra që maten. Ky test presupozon një analizë të thjeshtë gjaku që duhet të kryejë shtatzana në ditën që ... Lexo me shume »

Translucenca Nukale

Transluçenca nukale (NT – Nuchal translucency) përfaqëson koleksionin fiziologjik (normal) të likidit në zonën e zverkut të fetusit në intervalin kohor nga mosha gestacionale (e barrës) 11 javë në moshën gestacionale 14 javë. Prej vitesh është bërë e njohur tashmë se TN më e rr... Lexo me shume »

Sindroma Down dhe anomalite kromozomiale

Sindroma Down dhe defektet kromozomiale Qelizat e trupi të njeriut, normalisht e kanë materialin gjenetik të organizuar në 46 kromozome. Në rastet me anomali kromozomiale kemi një devijim nga ky aspekt normal. Devijimet në anomalitë kromozomiale mund të prekin numrin e kromozomeve (më pa... Lexo me shume »

Kistet e pleksit koroidal

Kistet e plekseve koroidale. Në brendësi të trurit ekzistojnë hapësira që quhen ventrikuj. Cdo hemisferë cerebrale përmban në brendësi të saj një hapësirë që quhet ventrikul lateral. Në brendësi të këtyre ventrikujve qarkullon lëngu cerebro-spinal. Në brendësi të ventrikujve ... Lexo me shume »