10 Pyetje që duhet ti drejtoni mjekut përpara Fertilizimit In Vitro (IVF)

Cila është eksperienca juaj në fushën e fertilizimit In Vitro? Si e vendosni cila është mënyra më e mirë e trajtimit që do të kete pacientja gjatë IVF? Cilat janë shanset e fertilizimit In Vitro? Këto shanse diskutohen që në fillim dhe është e drejta dhe detyra e pacientit të in... Lexo me shume »

Si të zgjedhim mjekun e duhur ne IVF?

Të gjesh mjekun e duhur për fertilizim In Vitro nuk është aq e lehtë sa duket. Një cift me problem të fertilitetit mund të jetë përpara zgjedhjeve shumë komplekse. Miqtë, familja, media dhe internet mund të ofrojnë informacione kontradiktore në mjaft raste. Gjetja e mjekut të duhur n... Lexo me shume »

A mund të ngjyrosen flokët gjatë shtatzanisë?

Në përgjithësi mendohet se nuk paraqet rrezik ngjyrosja e flokëve nga femrat gjatë shtatzanisë. Megjithatë ende nuk ka ndonjë studim shkencor që të shprehet në mënyrë përfundimtare në këtë drejtim.  Megjithatë ka disa truke të cilat mund të minimizojnë në minimum cdo rrezik... Lexo me shume »

Ngrirja e Embrioneve

Cfarë është krioprezervimi i embrioneve? Me kriprezervim do të kuptojmë ruajtjen (prezervimin) e embrioneve që formohen gjatë procesit të fertilizimit in vitro në temperature shumë të ulëta (krio). Krioprezervimi i është një alternativë që ka rritur akoma më shumë shanset e su... Lexo me shume »

Intra Cytoplasmatic Sperm Injection - ICSI

Klinikat moderne te Fertilizimit In Vitro tashmë kryejnë mikro-manipulim ose intra-citoplazmatik sperm injection (ICSI) e cila u ka dhënë shpresë edhe rasteve të rënda të infertilitetit mashkullor me spermatozoide të palëvishëm. Gjatë ICSI-t, spermatozoidi injektohet direkt nën drejti... Lexo me shume »