Dhurimi i vezëveEgg, Oocyte Donation

Dhurimi i vezëve

Mjaft femra, pavarsisht se mund të jenë në moshë të re, mund ta kenë të vështirë ose të pamundur arritjen e shtatzanisë për shkak se mund të kenë probleme me numrin dhe / ose cilësinë e vezëve (ovociteve).

Këtu përfshihen:

 • femra vezoret e të cilave kanë ndaluar së funksionuari, ose janë shumë afër këtij momenti (ato me menopauzë të parakohëshme) ose janë të prekura nga sëmundje të ndryshme (endometrioza, kiste, tumour etj)
 • femrat të cilat për shkak të sëmundjeve të ndryshme kanë qenë të detyruara të kryejnë intervente kirurgjikale mbi vezoret (heqje të kisteve, heqje të tumoreve, apo edhe heqje të vezores apo vezoreve).
 • femrat e prekura nga tumore të ndryshme (kancer gjiri, leucemi etj). Këto femra kanë qenë të detyruara ti nështrohen kimioterapisë dhe / ose radioterapisë të cilat sic e dimë kanë efekt shkatërrimtar mbi funskkionin e vezoreve.

Po egziston edhe një grup tjetër femrash që kërkojne të bëhen nëna por që janë në moshë më të avancuar (40 – 50 vjece). Tek këto femra, arritja e shtatzanisë me vezët e tyre është thuajse e pamundur për shkak se rezerva ovariane është në limitet e saj.

Për të dy këto grupe, e vetmja mundësi për të mbetur shtatzanë është dhurimi i vezëve nga një femër tjetër. Këto vezë do të fertilizohen përmes Fertilizimit In Vitro në laborator me spermatozoidet e partnerit dhe embrionet që do të formohen do të transferohen në mitrën e gruas marrëse (recipiente). Në këtë mënyrë, pavarëisht se femra recipiente nuk do të jetë nëna gjenetike e fëmijës, ajo sërish do të jetë nëna që do ta lindë dhe për rjedhojë nëna biologjike.

Çfarë është dhurimi i vezëve?


Dhurimi i vezëve është një proces gjatë së cilit një femër (zakonisht e re në moshë), i dhuron vezët nje femre tjetër me qëllim që kjo e fundit (recipientja / marrësja) të ketë mundësi përmes fertilizimit in vitro të bëhet nënë.

Cilat mund të jenë dy tipat e dhurueseve?


Dhurueset mund të jenë anonime ose jo. Në shumicën e rasteve bëhet fjalë për dhuruese që dëshirojnë të mbeten anonime. Anonimiteti i tyre mbrohet me rreptësi nga rregullat e spitalit apo klinikës. Në disa raste dhurueset mund të mos jenë anonime; psh në rastet kur dhuruese janë motra apo ndonjë e njohur e recipientes.

Në secilin nga rastet e mësipërme, kandidatja për dhurim kalon përmes një procesi ekzaminimesh dhe analizash (GRATIS!) përpara se të fillojë procedurën e dhurimit.

Çfarë ndodh gjatë një procesi dhurimi vezësh?


Si fillim, kryhet aspirimi i vezëve (ovociteve) nga femra që dëshiron të kryejë dhurimin.

Më pas vezët fekondohen duke përdorur spermën e partnerit të recipients (marrëses) Brenda laboratorit të IVF. Embrionet që rezultojnë nga ky fekondim transferohen më pas në mitrën e recipientes. Në rast implantimi me sukses, embrioni do të zhvillohet brenda mitrës së recipientes.

Cilat janë kushtet që një femër duhet të plotësojë për të dhuruar vezë?


 • Të jetë midis 21 dhe 32 vjec.
 • Të ketë një funksion normal të vezoreve
 • Nuk duhet të ketë asnjë lloj sëmundje gjenetike në familje.
 • Ti nënshtrohet analizave që kërkon ekipi mjeksor. Këto analiza janë gratis dhe për më tepër janë shumë të vlefshme edhe për vetë shëndetin e dhurueses.

Çfarë analizash i ofrohen dhurueses?


 • Vizitë gjinekologjike
 • Ekografi transvaginale
 • Grup gjaku me përcaktim të Rhesus faktor.
 • Hemoleukogramë
 • Analizat bokimike rutinë
 • Testimin për sëmundjet seksualisht të transmetueshme: (Hepatit C, Hepatit B, HIV (AIDS), VDRL (Sifiliz)
 • Elektroforeza e hemoglobinës
 • Analizat hormonale
 • Analizat gjenetike

Sa zgjat procesi i dhurimit?


Zakonisht ky process zgjat 10 – 12 që nga fillimi i menstruacioneve.

A duhet të merren mjekime gjatë procesit të dhurimit?


Po! Bëhet fjalë për injeksione subkutane të pa dhimbshme të cilat duhet të kryhen në mënyrë ditore në orën e caktuar.

A duhet të jetë dhuresja cdo ditë në spital apo klinikë gjatë procesit të dhurimit?


Jo! Zakonisht në këtë interval 10 – 12 ditor, dhuruesja duhet të paraqitet cdo 3-4 ditë për të bërë kontrollin me ekografi të procesit të stimulimit.

Kur bëhet procesi i dhurimit të vezëve?


Aspirimi i vezëve kryhet në fund të intervalit të stimulimit dhe zgjat vecse 20 minuta. Ky aspirim kryhet nën anestezi. Dhuruesja mund të qëndrojë në spital apo klinikë vecse disa orë.

A shoqërohet procesi i dhurimit me reduktim të numrit të vezëve tek dhuruesja?


Jo! Ky process nuk shoqërohet me reduktim të rezervës ovariane të dhurueseve.

Cfarë përfitimesh mund të ketë një femër që dhuron vezët?


 • Përfitimi kryesor është fakti që dhurimi i vjen në ndihmë një femrë tjetër e cila e ka të pamundur arritjen e shtatzanisë me vezët e saj për shkak të numrit dhe / ose cilësisë së reduktuar të tyre.
 • Vec kësaj, i gjithë procesi i vizitave, ekografive dhe analizave paraprake që një femër duhet të kalojë përpara se të pranohet si dhuruese, nuk është gjë tjetër vecse një kontroll mjeksor i plotë i cili ofrohet falas nga spitali apo klinika që kryen procedurën.

Dhurimi i vezëve është një gjest i thjeshtë që ndihmon një femër tjetër të bëhet nënë!

error: Content is protected !!