Shtatzania me rrezik të lartë

Shtatzania me rrezik të lartë

Çfarë është një shtatzani me rrezik të lartë?


Termi shtatzani me rrezik të lartë, sugjeron se për të patur një shtatzani të shëndetëshme dhe që të arrijë me sukses deri në term, dhe që të pasohet nga një lindje po kaq normale, nevojitet një kujdes më i madh mjeksor se zakonisht. Shtatzania me rrezik të lartë ndodh në ato raste kur situata apo probleme të ndryshme mjeksore e venë nënën dhe / ose bebin përballë një mundësie më të lartë se e zakonshmja për probleme shëndetësore ose lindje parakohe.

Cilat janë situatat kur shtatzania konsiderohet me rrezik të lartë?

Shtatzania e një gruaje do të quhet me rrezik të lartë, kur ajo:

 • ka moshë < 17 vjeç
 • ka moshë > 35 vjeç
 • ka qenë në mbipeshë ose nënpeshë përpara se të arrinte shtatzaninë.
 • Është shtatzanë me binjakë, trinjakë apo më shumë.
 • Ka tension të lartë të gjakut, diabet, depression ose ndonjë problem tjetër shëndetësor
 • Ka parobleme në të kaluarën me shtatzanitë: lindje para kohe, fëmijë të lindur me anomali ose humbje të fetusit gjatë shtatzanisë.
 • Është konsumatore e duhanit, alkoolit apo drogave të ndryshme.

Çfarë është e rëndësishme për një shtatzani që konsiderohet me rrezik të lartë?

 • Ndjekja me rreptësi e rekomandimeve të mjekëve obstetër dhe specialistëve të tjerë që do të trajtojnë sëmundjet e tjera shoqëruese gjatë shtatzanisë.
 • Një dietë e shëndetshme
 • Kontrolli i shtimit në peshë.
 • Mbrojtja nga infeksionet e ndryshme duke respektuar rregullat e higjenës
 • Reduktimi i stresit.

Shtatzania Multiple

Pre-Eklampsia

Anemia

Papajtueshmëria e Rhezusit

Diabeti i shtatzanise

Placenta Previa

error: Content is protected !!