Shkaqet e infertilitetit

Shkaqet e infertilitetit

Shkaqet të cilat mund të cojnë në infertilitet janë të shumta. Në disa raste infertiliteti është pasojë e një shkaktari të vetëm (të lidhur me femrën ose mashkullin). Në disa raste ai mund të jetë i shkaktuar nga disa faktorë njëkohësisht.

Problemet e lidhura vetëm me mashkullin takohen në rreth 30% të rasteve. Problemet që lidhen vetëm me femrën takohen po në rreth 30 % të rasteve. Në rreth 10% të rasteve me infertilitet kemi problem si tek mashkulli ashtu edhe tek femra në të njëjtën kohë.

Pjesa më e madhe e faktorëve që shkaktojnë infertilitet mund të diagnostikohen përmes analizave të duhura për infertilitet që mjeku specialist i rekomandon tek femra dhe partneri i saj.

Pavarësisht këtyre analizave, në rreth 25% të cifteve infertilë, analizat do të kenë rezultate më se normale dhe nuk do të mund të shpjegojnë kështu arsyen e infertilitetit. Në këto raste kemi infertilitet të pashpjegueshëm.

Infertiliteti mashkullor

Infertiliteti femeror

Infertiliteti idiopatik

error: Content is protected !!