Fertilizimi In Vitro

Fertilizimi In Vitro

Fekondimi in Vitro (ndryshe i njohur si Fertilizimi In Vitro ose shkurt IVF) nënkupton fertilizimin (bashkimin) e spermatozoidit dhe vezës (ovocitit) në kushte laboratorike. IVF është pa dyshim trajtimi më madhor & më kompleks i infertilitetit.

IVF është padyshim një nga shpikjet më të mëdha të shekullit të kaluar. Që nga lindja e parë e një fëmije të konceptuar me anë të një cikli IVF në vitin 1978, më tepër se 8 milionë fëmijë të tjerë kanë ardhur në jetë përmes kësaj teknike.

Një cikël Fertilizimi In Vitro përfshin disa etapa: stimulimin ovarian, aspirimin e ovociteve, depozitimi i spermës nga partneri, fertilizimi në laborator, kultura & zhvillimi i embrioneve në inkubatorë, transferta e embrioneve dhe suporti i fazës luteale.

Për më shumë informacion lidhur me etapat e IVF por edhe mbi aspekte të tjera të lidhura me procedurën klikoni në figurat respektive.

Stimulimi ovarian

IVF Klasik (konvencional)

Aspirimi i ovociteve

Embrio transferta

ICSI - Mikroinjeksioni

Time Lapse (Embrioskopi)

TESE, TESA & PESA

Zhvillimi i embrionit

Hiperstimulimi (OHSS)

IVF pa stimulim

Shanset ne IVF

PGT, PGD & PGS

Ngrirja e vezeve

Ngrirja e embrioneve

Sperm freezing

Blastokisti

Poor response

IVF Lab

Pyetjet më të shpeshta në IVF

error: Content is protected !!